Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць

Історія

ID: 2897, 02.11.2020 14:37
Доброго дня! Прошу Вашої допомоги з пошуком літератури по темі Антисемітизм. Моя робота (дипломна) передбачатиме розкриття поняття антисемітизму, як змінювалось поняття та відношення до нього у працях (планую виклад за хронологічним порядком аналізу праць, їх досліджень); тут зокрема хотіла б звернутися до праць Чемберлена, Розенберга та Гітлера. Й як антисемітизм став основною складовою ідеології нацизму. В другому блоці планую розкрити дослідження наукового характеру антисемітизму, дослідників. І власне який вплив справив та справляє антисемітизм. Щиро дякую Вашій команді за допомогу.

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

  1. Гурулёв С. А. Ещё раз о расизме, нацизме и их идеологе Розенберге // Вопросы истории. - 2006. - № 5. - С. 62.
  2. Давлєтов О. Ізгої у рідній країні: євреї Німеччини на теренах Третього Рейху (1933-1939 рр.) / О. Давлєтов // Історія в рідній школі. - 2016. - № 9. - С. 13-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  3.  Даниленко В. Холодна війна і поширення антисемітизму в СРСР (1945-1953 рр.) / В. Даниленко // Пам'ять століть. - 2006. - № 6. - С. 4-26.
  4. Козерод О. В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії : монографія / Олег Козерод ; ред. Ю. Попсуєнко ; худож. оформ. В. М. Ковтуна. - К. : Радуга, 2014. - 190 с. : табл. - Бібліогр.: с. 164-190.
  5. Колар Ф. Я. Сионизм и антисемитизм : пер. с чеш. / Ф. Я. Колар. - М. : Прогресс, 1971. - 141 с.
  6. Паніотто, В. Динаміка ксенофобії й антисемізму в Україні (1994-2007) / В. Паніотто // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2008. - № 1. - С. 197-214. - Бібліогр. у кінці ст.
  7. Поляков Л. История антисемитизма : эпоха веры / Л. Поляков ; пер. с фр. В. Лобанов, М. Огнянова ; ред. В. Порхомовский. - М. ; Иерусалим : Лехаим, 1997. - 427 с.

Написання дипломної роботи передбачає самостійне та досконале вивчення літератури з даної теми. Запрошуємо вас до книгозбірні і ще пропонуємо скористатися електронним каталогом у пошуку потрібної інформації.

ID: 2829, 25.02.2017 21:31
Здравствуйте. Я из Запорожья.
Как можно ознакомиться с этой книгой. Есть ли она в запорожской областной библиотеке?
Есть ли она в электронной форме?

1322. ЛОЗИЦЬКИЙ Ф. М. Жизнь и гибель села Викторовки : [ист. моногр.] / Ф. М. Лозицкий ; в авт. ред. - Новая Каховка : ПИЕЛ, 2010. - 75 с. : портр.

Уважаемый пользователь! Данная книга есть в фонде отдела краеведения нашей библиотеки в печатном виде  Вы также можете заказать интересующий Вас материал из книги, воспользовавшись услугой  нашей библиотеки - «Электронная доставка документов». Издание по межбиблиотечному абонементу не выдается – книга представлена в одном экземпляре. Для уточнения наличия издания в Запорожской ОУНБ советуем обратиться в Виртуальную службу Запорожской ОУНБ.

ID: 2618, 30.08.2012 17:50
Доброго дня! Допоможіть знайти джерела інформації про життя та діяльність Г. Н. Рахманова, який мав землі на території сучасного Веселівського району. Дякую!

Шановний користувач! Інформація про Г.Н.Рахманова (а саме про його землеволодіння) представлена дуже стисло в енциклопедії "Історія міст і сіл УРСР. Запорізька область" та "Історія міст і сіл УРСР. Херсонська область". Радимо Вам звернутися до Державного архіву Херсонської області (е-mail: daxo@ukrpost.net) та Запорізької області (е-mail: dazo@zp.ukrtel.net), а також  до Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького (http://zounb.zp.ua/).

ID: 2399, 01.12.2010 15:05
Добрий вечір, допоможіть будь-ласка знайти літературу до магістерської роботи на тему :"Становлення та суть держави і права ордену хрестоносців".Дякую.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Крип'якевич І.П. Всесвітня історія : у 3 кн. Кн. 2 : Середньовiччя i новi часи. - К. : Либідь, 1995. - 420 c.
2. Крижановська О.О. Історія середніх віків: вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя. - К. : Либідь, 2004. - 368 с.
3. Всемирная история: в 24 т. Т. 8 : Крестоносцы и монголы. - [Б. м.] : Литература, - 1996. - 528 c.
4. Захаров В. А. Мальтийский орден и его место в системе европейских государств // Вопросы истории. - 2006. - N8. - С. 22-38.
5. Булатников Т.А. Торговая организация ордена немецких крестоносцев в XIII - начале XV в. // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 157-161. - Библиогр. в примеч.

ID: 2369, 12.11.2010 19:54
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи з історії за темою "Вбивство Франца Фердинанда як привід до початку Першої Світової війни". Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. Первая мировая война, 1914-1918: Сб. ст. / Ред. Сидоров А.Л. - М. : Наука, 1968. - 375 c.
2. Айрапетян М.Э. Первая мировая империалистическая война, 1914-1918 гг. - М. : Просвещение, 1964. - 207 c.
3. Первая мировая война: Дискус.пробл.истории:Сб.статей/ Отв.ред., Ред. Писарев Ю.А.,Мальков В.Л.; Рос.АН,Ин-т всеобщ.истории. - М. : Наука, 1994. - 302 c.
4. Вержковский Д.В. Первая мировая война, 1914-1918 гг. - М. : Воениздат, 1954. - 116 с.

ID: 2358, 03.11.2010 10:09
Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти этнологическую информацию про эскимосов. Если можно, и печатные издания, и интернет ресурсы. Заранее спасибо!!

Уважаемій пользователь! Предлагаем Вам ознакомиться с такими источниками:

Народы мира: историко-этнографический справочник; Ред. Бромлей Ю.В. - М., 1988. - 624 c.
Численность и расселение народов мира / Ред. Брук С.И. - М., 1962. - 484 c.
Чебоксаров Н. Н. Народы, расы, культуры. / Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова. - М. : Наука, 1971. - 256 c.

www.nsu.ru/ip/eskimos.php 

ethnoproject.ru/content2/2010/01/6/eskimosy-3-v

libnn.ru/component/option,com_marc/task,view/id,35368/Itemid,55/

ID: 2287, 13.09.2010 14:02
Сутність предмета, функції Історії України.Дякую

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні:
1. Воронянський О.В. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Х. : Парус, 2008. - 544 с.
2. Бойко О.Д. Історія України : посiбник . - К. : Академвидав, 2004. - 655 c.
3. Гончарук П.С. Історія України: з давніх часів до початку XX століття [Текст] : курс лекцій: навч. посіб. - К. : КСУ, 2004. - 524 с.
 

ID: 2131, 01.05.2010 17:15
Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти книгу Луций Аней Сенека "Нравственные письма к Луцилию ", якщо можна, то з українським перекладом. Дякую.

Шановний користувач! У фондах нашої бібліотеки є книга цього автора на російській і українській мові:

Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія / Л. А. Сенека ; передм., прим., пер. з латин. А. Содомори. - Вид. 3-тє. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2005. - 603 с.

Сенека, Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию / Пер., прим., указ.Ошеров С.А. - М. , 2000. - 686 c.

ID: 2067, 10.04.2010 18:43
Помогите пожайлуста найти"Место социалистической системы СРСР в еволюции общественного производства"
ID: 1984, 17.03.2010 15:55
Допоможіть знайти реферат на культурологію " Релігійна та просвітницька діяльність Петра Могили"ДУЖЕ дякую ВАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

1. http://www.ref.by/refs/33/6430/1.html - Життя та діяльність митрополита Петра Могили (реферат).

2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Могила_Петро - Петро Могила (релігійна та просвітницька діяльність).

3. http://www.petaref.com/?page=viewref&id=3742 - Петро Могила і його роль в історії православної церкви.

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ues/2008_2009/Articles/2/Pogoreckyi.pdf - Збірник наукових праць: В.Погорецький. Роль митрополита Петра Могили у розвитку української духовної культури.

5. http://diplom-na5.com.ua/Kultura.html - Початок книгодрукування, діяльність П. Могили.

А також використати літературу:

1. Нічик В. М. Петро Могила в Україні. — К., 1997.
2. Шевчук В. Петро Могила, його життя і творчість // Українська культура. - 1996. - №4. - С. 30-32.

ID: 1975, 15.03.2010 11:21
Доберіть, будь-ласка, інформацію до теми "Правові та політичні погляди С.Петлюри" та узагалі про діяльність Петлюри

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Шаповал Ю. Трансформація поглядів на історичну особистість в історії ХХ ст.: Симон Петлюра // Історія та правознавство. - 2007. - N19/20/21. - С. 91-94.
2. Литвин С. Симон Петлюра в українській історіографії новітньої доби (1990-1999) : (матеріали до бібліографічного покажчика) // Бібліотечний вісник. - 2000. - N1. - С. 44-48.
3. Патока В.В. Будівничий самостійної України: до 130-річчя від дня народження С. В. Петлюри (1879-1926) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2009. - N2. - С. 65-78.
4. Піскун В.М. С. Петлюра як політичний лідер УНР в умовах еміграції: міжнародний і український контексти: До 130-річчя від дня народження Симона Петлюри // Український історичний журнал. - 2009. - N3. - С. 4-14.
5. Верстюк В.Ф. Симон Петлюра: політичний портрет: до 125-річчя від дня народження // Український історичний журнал. - 2004. - N3. - С. 112-126.
6. Ткачук А. Симон Петлюра: (Політичний портрет) // Київська старовина. - 1993. - № 1. - C.39-53.
7. Збірник пам'яті Симона Петлюри (1879-1926). - К.: МП "ФЕН1КС", 1992. - 259 c.

http://roman.by/r-90192.html

http://www.nbuv.gov.ua/fpu/Exhib/petljura.htm

 

ID: 1899, 14.02.2010 15:00
Добрый день!
А возможно ли получить от вас отсканированную статью"Марія Дорошиха : з сосницької старовини". из книги:
- Історично-географічний збірник ВУАН, 1927 р., т. 1
на мой электронный адрес vik-tur@bk.ru ?

Уважаемый пользователь!
Ответ по Вашему запросу был выслан на Ваш електронный ящик.
Желаем удачи. 

ID: 1897, 13.02.2010 17:46
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти следующую статью:
Виноградський Ю.С. Марія Дорошиха : з сосницької старовини. - Історично-географічний збірник ВУАН, 1927 р., т. 1, с. 32 - 39.
С уважением, Виктор.

Шановний користувач! У фондах нашої книгозбірні є книга "Історично-географічний збірник", ВУАН, 1927 р., т.1.

ID: 1895, 12.02.2010 16:08
Найдите литературу по теме "Наукова діяльність А.О. Скальковського"

Шановний користувач, існують правила етикету при звертанні, рекомендуємо їх вивчити.
На Ваш запит рекомендуємо таку літературу:
1. Геродот Новоросійського краю : до 200-річчя від дня народження А. О. Скальковського // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2008. - N1. - С. 22-31.
2. Новікова Л.В. Історія військово-козацьких формувань у Північному Причорномор’ї (остання чверть ХVIII – перша половина ХІХ ст.) у висвітленні А. О. Скальковського // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. - Херсон, 2001. - Вип. 4. - С. 52-62.
3. Новікова Л.В. Аполлон Скальковський // Історіографічні дослідження в Україні. - К.: НАН України. - 2003. - Вип. 12. - С. 52-73.
4. Аполлон Скальковський: статистик, історик, археограф, архівіст, белетрист //Народжені Україною: Мемор. альм. У 2-х т. Т.2: Л-Я. – К., 2002. – С.502.
5. Маркевич А.И. Аполлон Александрович Скальковский // Записки Одесского общества истории и древностей. – О., 1900. – Т.22. – С.23-42.

http://web.znu.edu.ua/pu/uk/articles/115.pdf
 

ID: 1801, 27.12.2009 14:15
Доброго дня! Прошу надати допомогу по такому питанню. Потрібна література для написання курсової з історії по темі: "Антикріпосницька боротьба в Україні на початку та середині XIX ст." Буду дуже вдячна=)

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
Шевчук А. Польське національне повстання 1863 р.: вплив на становище селян Волинської губернії (60-70-ті роки ХІХ ст.) [Текст] / А. Шевчук // Історичний журнал. - 2005. - N6. - С. 45-54
Зінченко А. Реформа 1861 р. в Україні як дискусійне поле історичної науки [Текст] / А. Зінченко // Київська старовина. - 2006. - N2. - С. 33-45
Крижановська О.О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20-50-х рр. XIX ст. [Текст] / О. О. Крижановська // Український історичний журнал. - 2007. - N2(берез.-квіт.). - С. 130-142
Губицький Л. Кріпацька верства Правобережної України наприкінці XVIII- в середині XIX століття: новітня історіографія проблеми [Текст] / Л. Губицький // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2008. - N1. - С. 99-109
www.nbuv.gov.ua/portal/.../borotba%20protu%20kripactva.pdf

 

ID: 1776, 10.12.2009 14:36
Реферат на тему: Освіта і наука України в 17-18ст

Шановний користувач! Пропонуємо скористатися книгою: Історія української культури: у 5-ти т. - К., 2003. - 1245 с.

 

ID: 1750, 02.12.2009 20:42
Доброго дня, буду вдячний за допомогу в пошуці джерел на тему: Наукова діяльність Івана Крип'якевича. Дуже дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Рожнятовська О.А. Задля науки, нації, держави : До 140-річчя від дня народження І. П. Крип'якевича // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2006. - N2. - С. 85-92
2. Литвин Т. Особиста бібліотека вченого як пам'ятка культури та історичний архів епохи: приклад Івана Крип'якевича // Бібліотечний вісник. - 2006. - N2. - С. 30-35
3. Заболотна І. Наукові плани І. Крип'якевича за матеріалами його гімназійного щоденника // Київська старовина. - 2009. - N1/2. - С. 167-194
4. Заболотна І. Іван Крип'якевич: формування світоглядних орієнтирів // Історичний журнал. - 2004. - №1-2. - С. 40-50
http://osvita.ua/teacher/persona/1223
http://www.histnova.narod.ru/rz02.htm
 

ID: 1660, 29.10.2009 22:01
Подскажите пожалуйста литературу про Богдана Хмельницкого, и его политику

Шановний користувач, пропонуємо Вам звернуть увагу на деякі джерела за вашою темою, але їх кількість набагато більша. Тому запрошуємо відвідати нашу бібліотеку.

Ткаченко, Анатолий Федорович. Знаменитые украинцы / А. Ф. Ткаченко; в авт. ред. - К. : Арістей, 2005. - 444 с. : ил.
Костомаров, Николай Иванович.Богдан Хмельницкий : в 3-х т.: [монография]. - К. : Радуга, 2004. - 664 с. : ил, портр. - (История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников).
Брехуненко, Віктор А. Богдан Хмельницький / В. А. Брехуненко. - К., 2007. - 72 с. : ілюстр., карти. - (Великі українці).
Коваленко, С. Геополітична доктрина Гетьмана Богдана Хмельницького [Текст] / С. Коваленко // Персонал. - 2007. - N7. - С. 38-43 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Ігнатченко, Г. Богдан Хмельницький: козацький ватажок чи соціальний політик? [Текст] / Г. Ігнатченко // Історичний журнал. - 2008. - N4. - С. 81-94. - Бібліогр. у кінці ст.
Сергійчук, Володимир. Дипломатичний геній [Текст] / В. Сергійчук // Пам'ять століть. Україна. - 2009. - N1/2. - С. 55-57 : портр.
 

ID: 1358, 08.05.2009 17:08
потрібно написати курсову роботу на тему Українські громадсько політичні організації та установи у Франції в другій половині ХХ ст. Порадьте якусь літературу будь ласка !!!

Шановний користувач! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:

1. Блондио, Л. Современное состояние политической науки: доклад по положению во Франции / Л. Блондио, И. Делоа // Вестник Московского университета. Сер.12. Политические науки. - 2008. - N2. - С. 67-88 : табл.
2. Меркотан, К. Багатопартійність як чинник трансформації політичної еліти в Центрально-Східній Європі // Політичний менеджмент. - 2007. - NСпец.вип.. - С. 116-125. - Бібліогр. у кінці ст.
3. Ардан Ф. Франция: государственная система / Ф. Ардан ; пер. с фр. Л. С. Филиппова, отв.ред. Л. М. Энтин. - М., 1994. - 176 c.
4. Борисов Ю.В. Новейшая история Франции. 1917-1964. - М., 1966. - 256 c.
5. Шилов В.С. Внешняя политика и партии во Франции: (1969-1981). - М., 1994. - 380 c.
6. Ковлкр А.И. Франция: партии. - М., 1984. - 140 c.
7. Костриков С.П.Объединенная социалистическая партия в политической жизни Франции (конец 50-Х--70-Е гг.). - М., 1985. - 142 c.
Для більш детального ознайомлення необхідно звернутися до фондів бібліотеки.

ID: 1284, 06.04.2009 13:32
Здравствуйте,очень необходим список литаратуры к курсовой на тему-Историография военной тактики и вооружения времен Киевской руси(9-10 века),зарание пасибо!!!!

Шановний користувач! Рекомендуємо такі сайти:

http://militera.lib.ru/research/chernov_av/pre.html

http://festival.1september.ru/articles/509397/

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/098/209.htm

http://www.rustrana.ru/article.php?nid=32704

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031