Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць

Технічне виробництво, ДСТи

ID: 2921, 12.11.2021 16:50
Залізничні вокзали Поліської залізниці

Шановний користувачу! Ми вже дали вичерпну відповідь на ваше запитання (див. ID: 2920).

ID: 2920, 04.11.2021 17:25
Добрий вечір! Потрібна література на тему "Залізничні вокзали Поліської залізниці на лінії Вільно-Рівне, з гілкою на Білосток"

Шановний користувачу, з вашої теми можемо порекомендувати таку літературу:

 1. Агієнко І. Формування мережі залізниць на українських землях у XIX сторіччі: хронологічні орієнтири / І. Агієнко // Краєзнавство. - 2011. - № 4. - С. 204-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Ващенко М. Бурштиновий шлях / М. Ващенко // Чумацький шлях. - 2013. - № 3. - С. 28-31.
 3. Виргинский В. С. История техники железнодорожного транспорта: учеб. пособ. для ВТУзов НКПС / В. Виргинский. - М. : Трансжелдориздат, 1938. - 216 c.
 4. Гордуновський О. Особливості транспортування краму та збіжжя по території України у XIX столітті / О. Гордуновський // Географія та основи економіки в школі. - 2010. – № 10. - С. 39-46. - Бібліогр. у кінці ст.
 5. Добрынин Н.П. Русские железные дороги и их слабые стороны / Н. П. Добрынин. - К. : Типо-литогр. И. Н. Кушнерева и К°, 1886. - Описание сост. по нормам соврем. орфографии. - 91 с.
 6. Дунаєва Н. М. Економічний розвиток українських земель у кінці XIX ст. Роль залізничного транспорту в сучасній економіці України. 9 клас : бінарний урок з географії та історії / Н. М. Дунаєва; Т. Г. Казаченко // Географія. - 2010. - № 23/24. - С. 17-19.
 7. Здания на железнодорожном транспорте: учебник для вузов ж.-д. транспорта/ ред. И. В. Лукащик. - М. : Транспорт, 1971. - 216 c.
 8. Коновалов О. Л. Роль Київського порайонного комітету у функціонуванні залізниць Півдня України на початку XX ст. [Електронний ресурс] / О. Л. Коновалов. – Режим доступу: http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/27_12_Konovalov.pdf.
 9. Корнієнко П. С. Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання щодо виникнення залізничного транспорту в Україні (друга половина XIX ст.) / П.С. Корнієнко // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 1. - С. 17-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Корнієнко П. С. Будівництво залізниць на території України (історико-правовий аспект) / П.С. Корнієнко // Держава і право. - 2011. - № 53. - С. 113-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Корнієнко П. С. Нормативно-правове регулювання залізничного транспорту в Україні (друга половина XIX століття) / П. С. Корнієнко // Віче. - 2007. – № 16 (серп.). - С. 14-15. - Бібліогр. у кінці ст.
 12. Корнієнко П. С. Основні етапи та особливості правового регулювання фінансування будівництва залізниць на території України в другій половині XIX - на початку XX ст. / П.С. Корнієнко // Держава і право. - 2011. - № 52. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Корнієнко П. С. Правові питання землевідведення під будівництво залізниць на території України у другій половині XIX - на початку XX ст. / П.С. Корнієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. – № 4. - С. 102-108 - Бібліогр. у кінці ст.
 14. Лягушкін А. Виникнення та розбудова залізниць Волині та Полісся [Електронний ресурс] / А. Лягушкін, Д. Янківський. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/viniknennya-ta-rozbudova-zaliznits-volini-ta-polissya/.
 15. Раков В. А. Локомотивы отечественных железных дорог (1845-1995 гг.) / В. А. Раков; ред. Е. М. Зубкович. - М. : Транспорт, 1995. - 564 c.
 16. Семчик О. В. Історичні аспекти реалізації права на землі залізничного транспорту / О.В. Семчик // Держава і право. - 2013. - № 60. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Слепнев И. Железнодорожный реформатор / И. Слепнев // Винахідник і раціоналізатор. - 2011. - № 2. - С. 36-41.
 18. Соловьева А. М. Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX в. / А. М. Соловьева; АН СССР, Ин-т истории СССР. - М. : Наука, 1976. - 316 c.
 19. Яцечко-Блаженко Т. Залізниця через Полісся до Рівного, або будівництво століття [Електронний ресурс] / Т. Яцечко-Блаженко. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/zaliznytsya-cherez-polissya-do-rivnoho-abo-budivnytstvo-stolittya/.

Радимо також звернутися до сайту Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки та Рівненської обласної бібліотеки для молоді.

ID: 2891, 10.09.2020 11:09
Доброго дня!Як замовити у вашій бібліотеці список джерел на тему: Деметалізація коньяків?

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Дорош А. К. Производство спиртных напитков : сырье, аппараты, технологии получения спирта и водки с рек. для индивид. производителей / А. К. Дорош, В. С. Лысенко. - К. : Либідь, 1995. - 272 c.
 2. Иванов А. И. Оборудование спиртового производства : учеб. пособие / А. И. Иванов, В. Н. Зотов. - М. : Пищ. пром-сть, 1981. - 207 c.
 3. Методичні положення та норми продуктивності на виробництво вин та коньяків / В. В. Вітвіцький, В. І. Ковальчук, Л. П. Корніяш та ін.; ред. Р. В.  Дейнега. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. - 357 с.
 4. Сирбиладзе  А. Л. Основы технологии коньяка / А. Л. Сирбиладзе. - М. : Пищ. пром-сть, 1971. - 110 c.
 5. Скурихин И. М. Химия коньяка и бренди / И. М. Скурихин ; гл. ред. О. В. Саламаха ; худож. Л. Б. Саламаха. - М. : ДеЛи принт, 2005. - 296 с.
 6. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности : учеб. для вузов по спец. "Технология бродил. пр-в" / В. И. Попов [и др.] ; под ред. И. Т. Кретова. - М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1983. - 463 c.
 7. Шейн А. Е. Дистилляционные установки коньячного производства : исселд. процесса и разраб. аппаратов / А. Е. Шейн. - М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1982. - 57 c.
ID: 2720, 04.03.2014 08:29
Добрый день! Помогите срочно найти книги в электронном варианте:
- Кисаримов Р. А. Электропривод. Справочник. 2008 г.
- Москаленко В. В. Электрический привод. - Академия, 2004 г.
- Алиев И.И. "Асинхронные двигатели в трехфазном и однофазном режимах". - 2004 г.
Есть ли эти издания в фонде вашей библиотеки? Можно ли их брать на абонемент?
Спасибо.

Уважаемый пользователь, книги в электронном виде можно скачать по следующим ссылкам:

1) Кисаримов Р. А. Электропривод. Справочник. 2008 г. - http://www.twirpx.com/file/131430/
2) Москаленко В. В. Электрический привод. - Академия, 2004 - http://www.twirpx.com/file/220230/
3) Алиев И.И. "Асинхронные двигатели в трехфазном и однофазном режимах". - 2004 г. - http://www.twirpx.com/file/6734/

Для поиска книг, которые есть в фонде нашей библиотеки, воспользуйтесь электронным каталогом, перейдя по ссылке - http://www.lib.kherson.ua/catalog.htm.

ID: 2669, 25.02.2013 07:38
Добрый день! Помогите пожалуйста найти текст кники:"Швейные машины трикотажного производства"
М. Гюле

Шановний користувачу! Радимо при пошуку текстів книг в електронному вигляді користуватися пошуковими системами, наприклад, http://www.google.com.ua/.

Текст потрібної Вам книги можете переглянути тут http://www.vishivanie.com/data/tom2/index.php.

ID: 2594, 03.05.2012 07:08
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти материал на тему Повышение эффективности машиностроительного производства. Зараннее спасибо!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:

 1. Бреус С.В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України / С. В. Бреус // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 1. -  С. 162-169.
 2. Ильенченко М. В. Повышение экономической эффективности машиностроительного производства / М. В. Ильенченко. - К. : Техніка, 1984. - 127 c.
 3. Макаришева Т. С. Реальні інновації машинобудівної галузі / Т. С. Макаришева, Є. А. Єрьомкін // Наука та інновації. - 2010. - № 4. - С. 55-66.
 4. Синькевич Н.І. Роль машинобудівного комплексу в економічному розвитку країни / Н. І. Синькевич, О. Р. Мазуренок // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. -  С. 148-156.
 5. Шапуров О.О. Стан і тенденції розвитку машинобудування / О. О. Шапуров // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. -  С. 57-63.
 6. Шкільнюк О.М. Основні напрями та пріоритети інноваційної діяльності в машинобудуванні України / О. М. Шкільнюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 5. -  С. 100-105.
ID: 2372, 13.11.2010 12:17
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали в інтернет на тему "Енергозберігаючі аспекти застосування частотно-регульованого електропривода".

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://book.tr200.net/v.php?id=264724 - Регулируемые электроприводы переменного тока / Б. И. Фираго, Л. Б. Павдячик. - Мн.: Техноперспектива. 2006. -363 с.
2. http://www.bookshunt.ru/b32690_energosberegayushij_asinhronnij_elektroprivod - И.Я.Браславский, З.Ш.Ишматов, В.Н.Поляков. Энергосберегающий асинхронный электропривод; М. АСАРЕМА, 2004 - 202 с
3. http://electroprivod.kpi.ua/dist_big.html - Дистанційний курс "Основи електропривода" (гл. 5 та гл. 6)
4. http://www.electroprivod.org.ua/rus.html - Енергозбереження засобами промислового електропривода: Навчальний посібник. Закладний О.М., Праховник А.В., Соловей О.І., -К: Кондор, 2005. - 408 с
5. http://www.bookshunt.ru/b42926_elektroprivod._energo_i_resursosberezhenie - Электропривод: энерго- и ресурсосбережение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Ф.Ильинский, В. В. Москаленко. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. - 208 с.
6. http://www.twirpx.com/file/84065/ - Закладний О.М., Праховник А.В., Соловей О.І. Енергозбереження засобами промислового електропривода.

А також скористатися ресурсами Вікіпедії (http://uk.wikipedia.org) і в полі пошуку ввести - Енергозбереження засобами електроприводу.

ID: 2320, 09.10.2010 07:33
Доброго ранку! Дуже потрібні тексти ДСТУ 3772-98, 3003-95, 3018-95, 2101-92, 2628-94. ДЯКУЮ!!

Шановний користувач! Повні тексти ДСТУ в мережі Інтрнет в безкоштовному доступі відсутні. Їх можна замовити в наступних установах:

1. Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”. 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2 Тел. (044) 450-06-82 Тел./факс (044) 452-69-07. http://www.ukrndnc.org.ua.

2. Науково-інформаційний центр «Леонорм». 79006, м. Львів, а/с 11008 Тел. (0322) 79-77-17 Тел/факс (0322) 79-77-54. http://www.leonorm.com.ua

3. ЗАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації». 61010, м. Харків, проспект Гагаріна, 4 Тел.: (057) 732-64-30 Факс: (057) 732-74-71. http:// www.cntei.com.ua.

ID: 2306, 27.09.2010 09:25
Добрый день! Я пишу диплом "Русерсосберегающие и инновационные технологии в растениеводстве". Есть ли в наличии в Вашей библиотеке литература, которая поможет в написании. Желательно на украинском языке. Укажите, пожалуйста, перечень.
Зарание огромное спасибо.

Шановний користувач! Пропонуємо вам такий список джерел:

Технология производства продукции растениеводства : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. Ф. Мальцев и др.; под ред. В. Ф. Мальцева, М. К. Каюмова. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 608 с.
Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, асп. і наук. співробітників УААН / В. О. Ушкаренко, В. Л. Нікішенко, С. П. Голобородько, С. В. Коковіхін. - Херсон : Айлант, 2008. - 272 с.
Погорілий А.О. Методологічні підходи до вивчення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва [Текст] / А. О. Погорілий // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - N12. - С. 104-107
Шпак М.В. Відтворення технічного потенціалу галузей рослинництва в аграрних підприємствах [Текст] / М. В. Шпак // Економіка АПК. - 2006. - N10. - С. 7-12
Босий М.А. Багатокритеріальна оцінка технологій виробництва рослинництва [Текст] / М. А. Босий, І. В. Лобастов, С. В. Архипов // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - N10. - С. 5-10
Бондур Т.О. Загальновиробничі витрати як елемент виробничої собівартості в рослинництві [Текст] / Т. О. Бондур // Економіка АПК. - 2008. - N1. - С. 126-130
Кононенко М.П. Техніко-технологічні напрями підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва [Текст] / М. П. Кононенко // Економіка АПК. - 2008. - N8. - С. 67-74
Ярема Я.Р. Державна фінансова підтримка рослинництва в Україні [Текст] / Я. Р. Ярема // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - N1. - С. 20-23
Безуглий М.Д. Сучасні біотехнології у рослинництві [Текст] / М. Д. Безуглий // Вісник аграрної науки. - 2009. - N9. - С. 5-7
Михайлов Ю. Біоінженерія покладе край традиційній селекції в рослинництві? [Текст] / Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2009. - N11. - С. 52-54
Кляченко О.Л. Біотехнологія в рослинництві - поліпшення технологій у селекції рослин [Текст] / О. Л. Кляченко // Пропозиція. - 2010. - N2. - С. 38-41
:

ID: 2271, 26.08.2010 11:01
Добрий день. Потрібна інформація для написання курсової роботи на тему: "Трудові процеси на потокових лініях і загальні шляхи їх оптимізації". Якщо можна, з інтернет-ресурсів. Дякую.

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати наступні жерела:

1. http://www.gi.edu.ua/content/_f04_k01/material/o_v/L11.pdf - Тема 11. Організація потокового і автоматизованого виробництв. Удосконалювання потокових методів.

2. http://revolution.allbest.ru/management/00091037_0.html - Виробничi системи (лекція).

3. http://ref.port4me.net.ua/71/5876/1/index.html - Методи організації виробничих процесів. 3. Організація поточного виробництва.

4. http://poglyad.com/students/item/17309/ - Організація потокового виробництва на сучасному промисловому підприємстві (висновок).

5. http://library.if.ua/books/106.html - Васильков В.Г. Організація виробництва, 2003 (повнотекстовий посібник).

6. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=40041 - Загальна характеристика й різновидності потокового виробництва (реферат).

7. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prvs/2008_3/1083.pdf - Батченко Л.В. Проблемы оптимизации потоковых процессов в деятельности корпоративных структур.

8.  http://readbookz.com/book/1/73.html - Конспект лекцій «Економіка підприємств (2001). Методи організації виробництва.
 

ID: 2253, 22.07.2010 07:56
Питання:підвищення ефективності виробництва ріпаку

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти і запрошуємо до нашої книгозбірні:
1. Кушнір І.В. Перспективи виробництва та переробки ріпаку в Україні // Економіка АПК. - 2006. - N11. - С. 27-30
2. Дишлюк С.М. Економічні аспекти виробництва ріпаку як стратегічної культури енергетичного сектору Росії та України // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 49-58
3. Концеба С.М. Тенденції розвитку світового виробництва та переробки ріпаку // Економіка АПК. - 2009. - N5. - С. 151-155
4. Дишлюк С.М. Значення виробництва ріпаку і продукції його переробки у забезпеченні продовольчої безпеки та економічної стійкості України // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - N12. - С. 61-71

http://udau.edu.ua/library.php?pid=390
 

ID: 2177, 19.05.2010 11:33
Здравствуйте, Вы не могли бы мне помочь подобрать необходимую литературу по написанию дипломной работи: "Автоматизація виробництва томатної пасти і томатного соку" .
Заранее огромное спасибо!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Гордон Ю.И. Производство концентрированных томатопродуктов и томатного сока. - М. : Пищ. пром-сть, 1969. - 163 c.
2. Короленко В.А. Изменения качества томатопродуктов (томат-пасты) при хранении в жестяной таре: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 371/ В. А. Короленко; Одес. технол. ин-т им. Ломоносова. - Одесса : [б. и.], 1969. - 22 c
3. Гавриш С.Ф. Томат: возделывание и переработка. - М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1990. - 188 c
4. Гоулд У. А.. Производство томатов: Выращивание и переработка. - М. : Пищ. пром-сть, 1979. - 351 c.
5. Доброзорова О.В. Овочеконсервна промисловість: основні тенденції та шляхи розитку // Таврійський науковий вісник.- Херсон, 2001.-Вип. 19– С. 147-151.

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/336804.html

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evd/2009_4/26.pdf
 

ID: 2005, 23.03.2010 16:33
Добрий день!Допоможіть щось знайти по темі:"Використання інформаційних технологій для розвязання задач оптимізації "Дякую

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://fivt.fizteh.ru/bases/urvit.html - Афанасьев А.П. Управление развитием высоких и информационных технологий.

2. http://fadr.msu.ru/rin/ecol/model.htm - Д.М. Хомяков, Р.А. Искандарян. Информационные технологии и математическое моделирование в задачах природопользования.

3. http://kafemat.narod.ru/works_lectures/5.htm - Понятие об оптимизации химико-технологических процессов и систем. Постановка задачи оптимизации.

4. http://osen.by/574.w-2462.page-51.cid-4.html - Гринберг А. С., Новыш Б. В., Шешолко В. К. Информационные технологии оптимальных решений. - Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь. - 2004 г. (фрагменты).

5. http://www.twirpx.com/files/informatics/it/ - Подборка полнотекстовых материалов по теме "Информационные технологии".

6. http://referats.net.ua/ru/view/17328 - Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

7. http://www.management.com.ua/ims/ims147.html - Модель оптимизации ИТ-инфраструктуры — инструмент для создания эффективного бизнеса.

8. http://ito.edu.ru/2006/Moscow/III/2/III-2-6731.html - Ильченко О.А. Задача оптимизации реализации образовательных программ и образовательных технологий (ОТ) в распределенных системах обучения (РСО).

9. http://www.mevriz.ru/articles/2003/1/1648.html - Гутгарц Р.Д. Использование новых информационных технологий в управлении кадрами. 

Для отримання детальнішої інформації потрібно уточнити Ваш запит: яких саме задач оптимізації? або оптимізації яких процесів? тощо. 

ID: 1976, 15.03.2010 12:37
Добрий день!Будь ласка допоможить знайти літературу в інтернетних ресурсах пишу диплом тема:"Конструкція корпусу судна.Правила технічної експлуатації паливних систем" дякую

Шановний користувач! Радимо опрацювати наступні джерела:

1. http://www.netharbour.ru/library/book - Морская электронная библиотека. Раздел "Судовые двигатели внутреннего сгорания" содержит 26 полнотекстовых книг (обратите внимание также на другие разделы библиотеки, для скачивания книг необходима регистрация).

2. http://www.twirpx.com/files/machinery/shipbuilding/ - Библиотека "Судостроение" (множество полнотекстовых бесплатных книг).

3. http://www.seadiesel.ru/ -  Эксплуатация и ремонт судовых дизелей. Современное судно как инженерное сооружение (!).

4. http://www.moryak.biz/modules.php?name=Downloads - Книги по топливным системам судов и др. материалы (полные тексты доступны для скачивания).

5. http://neva-diesel.com/poleznaya_informaciya -  Судовые дизели: полезная информация (книги и статьи). 

6. http://seaman.ucoz.ua/forum/23-214-1 - Fuel and fuel Systems – Электронная библиотека Судового Механика: Книга: Топливо и топливные системы. Электронная книга для механиков. (все книги которые представлены в данном разделе требуют некоторой оплаты, стоимость зависит от страны проживания и находится в пределах 15-50 центов).  

ID: 1942, 01.03.2010 19:57
Речовини і матеріали для виготовлення машин

Шановний користувач! Ваш запит потребує уточнення.

ID: 1911, 18.02.2010 13:16
Нужен курсовой по производству карамели

Уважаемый пользователь!
Пожалуйста уточните Ваш запрос. 

ID: 1877, 06.02.2010 12:17
санитарные нормы и правила применяемые к машинным помещениям

Рекомендуємо звернутися до сайту Міністерства охорони здоров'я України: http://mozdocs.kiev.ua

ID: 1754, 03.12.2009 18:34
Добрый вечер! Помогите найти техническую литературу пишу курсовую работу на тему:"Вспомагательные системы энергообеспечения на судах химовозах" большое спасибо

Уважаемый пользователь! Рекомендуем Вам проработать следующие источники:

1. http://www.korabel.ru/ - 5.10. Энергообеспечение морской техники и прибрежных территорий. 5.10.1. Судовые энергетические установки.

2. http://www.netharbour.ru/library/book - Морская электронная библиотека. Книги: 1) Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов. - Издательство: Судостроение, 1991.(Раздел 3. Вспомогательные судовые энергетические установки); 2) Яковлев Г. С.Судовые электро-энергетические системы. - Издательство: Судостроение, 1967. 3) Верете А. Г., Дельвинг А.К. Судовые паровые и газовые энергетические установки. - Издательство: Транспорт, 1990. 4) Акимов П.П. Судовые автоматизированные энергетические установки. - Издательство: Транспорт, 1980. (для скачивания книг необходима регистрация).

3. http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/NUCLEAR/SHIP.HTM - Вестник РАН. том 73, № 6, с. 488-495 (2003). Ф. М. Митенков. Судовая ядерная энергетика.

4. http://www.twirpx.com/files/machinery/shipbuilding/ - Доступня для скачивания книги: 1) Болдырев О.Н. Судовые энергетические установки. Часть I. Дизельные и газотурбинные установки. Учебное пособие. 2) Болдырев О.Н. Судовые энергетические установки.Часть II. Котлотурбинные энергетические установки. Учебное пособие. (в формате .doc)

4. http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/c/c9/1001453.htm - Судовые энергетические установки и движители. Описание типов.

5. http://www.siemens.by/press/innovationnews/2009/pluginforships/ - «Розетка» для судов уменьшает выбросы.

6. http://yoltica.com/ru/termins/1034/random.html - Энергетические установки судна.

7. http://www.vesenni.ru/kontakt.php - Судовые энергетические установки.

8. http://www.pageoptimus.net/show_27320_Kniga-Sudovye-a.html - Судовые автоматизированные энергетические установки (книга доступня для скачивания).

9. http://gazovozu.ru/-%D5%E8%EC%EE%E2%EE%E7 - Суда газовозы, химвозы. Описание.

А также литературу:
1. Баев А.С. Энергообеспечение речных судов: Учеб. пособие / А. С. Баев ; СПб. гос. ун-т вод. коммуникаций. - 1995. - 61 с.
2. Перельман Р.С. Судовые энергетические установки. Энергетика. - Одесса: "Феникс". - 2006. - 92 с.
3. Сизых В. А. Судовые энергетические установки. - М.: "РКонсульт". - 2002. - 264 с.
4. Емельянов П.С. Судовые энергетические установки. Тексты лекций. - СПб: "ГМА им. Макарова". - 2006. - 171 с.

ID: 1531, 16.09.2009 17:35
Технічні засоби пошуку і оперативного розпізнання наркотичних речовин(курсова робота) або технічні засоби пошуку і оперативного розпізнання вибухових речовин(курсова робота)

Шановний користувач!

Пропонуємо переглянути такі електронні джерела:

1. http://www.narko.gov.ua/subjects/law/conventions/uno-1988.html - офіційний сайт Комітета по контролю за наркотиками. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzjui/2009_2/2009_2_11.pdf - Боротьба з переміщенням наркотичних засобів та психотропних речовин автомобільним транспортом. Вісник Запорізького юридичного інституту, Буткевич Сергій Анатолійович, м.Одеса.

3. http://www.bnti.ru/des.asp?itm=4674&tbl=04.01.01 - сайт Бюро Науково - Технічної інформації.

ID: 1411, 07.06.2009 12:16
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по темі Організація перевезень контейнерів на залізничному транспорті у спеціальних поїздах. Також як розрахувати час доставки контейнерів у контейнерних поїздах та повагонними відправками?

Шановний користувач, пропонуємо переглянути такі електронні ресурси:
1. http://www.uz.gov.ua/?m=info.normdocs.act&f=Doc.View&p=statut.3 - Планування та організація перевезення вантажів.
2. http://www.uz.gov.ua/ci/common/acts_rail_freight.html - Законодавство про перевезення вантажів залізничним транспортом.
3. http://ua.textreferat.com/referat-1780-3.html - Організація транспортних перевезень.
4. http://www.bestreferat.ru/modules.php?name=referat&func=show_referat&referat_ID=57984 - Покращення організації перевезень контейнерів.
5. http://www.blackseatrans.com/article.php?articleID=1351 – Ефективність перевезень контейнерної ваги.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17181920212223
24252627282930