Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць
ID: 2899, 03.12.2020 23:07
Здравствуйте. Можно ли узнать у вас название храма, который работал в с. Калиновское до своего закрытия в середине 20 века?

Уважаемый пользователь! К сожалению, в фондах библиотеки отсутствует информация об интересующем Вас храме. Советуем обратиться за помощью в Государственный архив Херсонской области (сайт: https://kherson.archives.gov.ua/).

ID: 2898, 25.11.2020 14:58
Добрий день, шановні!

БО «Кримськотатарський культурно-спортивний центр «Куреш» проводить дослідження на наявність в бібліотеках міста літератури, книг та періодичних видань, на кримськотатарській мові або переклади та видання кримськотатарських авторів на інші мови.
Прошу скласти перелік видань, які є в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара, в тому числі інформацію про нові надходження та, в яких відділах читачі можуть ознайомитися з такою літературою.
Перелік прошу відправити на електронну адресу: leyla.djaksim@gmail.com.
Цей аналіз направлений на сприяння поповненню бібліотечних фондів та залученню більшої кількості читачів до бібліотеки.
Сподіваюся на плідну взаємну співпрацю.

З повагою
Лєйля Джаксім,
Голова правління
БО «ККСЦ «Куреш»
Тел.: 0505540656

Шановна пані Лєйля! Відповідь на ваш запит відправлено на електронну адресу.

ID: 2897, 02.11.2020 14:37
Доброго дня! Прошу Вашої допомоги з пошуком літератури по темі Антисемітизм. Моя робота (дипломна) передбачатиме розкриття поняття антисемітизму, як змінювалось поняття та відношення до нього у працях (планую виклад за хронологічним порядком аналізу праць, їх досліджень); тут зокрема хотіла б звернутися до праць Чемберлена, Розенберга та Гітлера. Й як антисемітизм став основною складовою ідеології нацизму. В другому блоці планую розкрити дослідження наукового характеру антисемітизму, дослідників. І власне який вплив справив та справляє антисемітизм. Щиро дякую Вашій команді за допомогу.

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Гурулёв С. А. Ещё раз о расизме, нацизме и их идеологе Розенберге // Вопросы истории. - 2006. - № 5. - С. 62.
 2. Давлєтов О. Ізгої у рідній країні: євреї Німеччини на теренах Третього Рейху (1933-1939 рр.) / О. Давлєтов // Історія в рідній школі. - 2016. - № 9. - С. 13-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3.  Даниленко В. Холодна війна і поширення антисемітизму в СРСР (1945-1953 рр.) / В. Даниленко // Пам'ять століть. - 2006. - № 6. - С. 4-26.
 4. Козерод О. В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії : монографія / Олег Козерод ; ред. Ю. Попсуєнко ; худож. оформ. В. М. Ковтуна. - К. : Радуга, 2014. - 190 с. : табл. - Бібліогр.: с. 164-190.
 5. Колар Ф. Я. Сионизм и антисемитизм : пер. с чеш. / Ф. Я. Колар. - М. : Прогресс, 1971. - 141 с.
 6. Паніотто, В. Динаміка ксенофобії й антисемізму в Україні (1994-2007) / В. Паніотто // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2008. - № 1. - С. 197-214. - Бібліогр. у кінці ст.
 7. Поляков Л. История антисемитизма : эпоха веры / Л. Поляков ; пер. с фр. В. Лобанов, М. Огнянова ; ред. В. Порхомовский. - М. ; Иерусалим : Лехаим, 1997. - 427 с.

Написання дипломної роботи передбачає самостійне та досконале вивчення літератури з даної теми. Запрошуємо вас до книгозбірні і ще пропонуємо скористатися електронним каталогом у пошуку потрібної інформації.

ID: 2896, 01.11.2020 17:04
Доброго вечора! Дякую за бібліографію словника Грінченка. Буду також вдячна за бібліографію до словника Даля: Толковый словарь живого великорусского языка. Даль В. Москва: Русский язык, 1989. Про всяк випадок, обидва томи.

Шановний користувачу! Бібліографічний опис книг Ви можете зробити самостійно, скориставшись електронним каталогом нашої бібліотеки.

ID: 2895, 26.10.2020 10:11
Скажіть,будь ласка,якщо книга В.В.Бианки Рассказы и сказки написано,що місце зберігання абонемент (1),то її немає в бібліотеці?

Шановний користувачу! Якщо стоїть позначка місця збергігання - абонемент, то це означає, що книга є в бібліотеці і вона збергігається у відділі абонемента. Тому приходьте до бібліотеки. Книга чекає на вас!

ID: 2894, 20.10.2020 21:20
Доброго вечора!
Підкажіть, будь ласка, бібліографію томів Словника української мови / за ред. Б.Д. Гріченка. Київ: видавництво АН УРСР, 1959.

Шановний користувачу! Ось відповідь на ваш запит:

 1. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : [68000 реєстрованих слів]: [в 4 т.] / зібрала ред. журн. "Киевская старина", упорядкував, з додатком власного матеріалу, ред. передм. Б. Д. Грінченко, передм. перевидання М. П. Бажана та ін. - Передрук вид. 1907-1909 р.р. фотомеханіч. способом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958 - 1959. - Т. 1 : А - Ж. - 1958. -  494 c.
 2. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : [68000 реєстрованих слів]: [в 4 т.] / зібрала ред. журн. "Киевская старина", упорядкував, з додатком власного матеріалу, ред. передм. Б. Д. Грінченко, передм. перевидання М. П. Бажана та ін. - Передрук вид. 1907-1909 р.р. фотомеханіч. способом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958 - 1959. - Т. 2 : З - Н. - 1958. - 575 с.
 3. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : [68000 реєстрованих слів]: [в 4 т.] / зібрала ред. журн. "Киевская старина", упорядкував, з додатком власного матеріалу, ред. передм. Б. Д. Грінченко, передм. перевидання М. П. Бажана та ін. - Передрук вид. 1907-1909 р.р. фотомеханіч. способом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958 - 1959. - Т. 3 : О - П. - 1959. - 507 с.
 4. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : [68000 реєстрованих слів]: [в 4 т.] / зібрала ред. журн. "Киевская старина", упорядкував, з додатком власного матеріалу, ред. передм. Б. Д. Грінченко, передм. перевидання М. П. Бажана та ін. - Передрук вид. 1907-1909 р.р. фотомеханіч. способом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958 - 1959. - Т. 4 : Р - Я. - 1959. - 564 с.
ID: 2893, 16.10.2020 16:20
Доброго дня! Чи можна у вас замовити список літератури до курсової на тему "Скорочення в англійській та українській мові. Типи скорочених слів за позицією усічення(анафора, афереза, апокопа , синкопа)"

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Бортничук Е. Н.Словообразование в современном английском языке : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Е. Н. Бортничук, И. В. Василенко, Л. П. Пастушенко. - К. : Вища шк., Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1988. - 261 c.
 2. Грибіник Ю. І. Скорочення та абревіатури в англійській геодезичній термінології / Ю. І. Грибіник // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки. Мовознавство. - 2016. - N 5 т. 1. - С. 80-83.
 3. Громовенко В. В. Особливості словотворення неологізмів в англійському політичному дискурсі / В. В. Громовенко // Молодий вчений. - 2016. - N 4 ч. 3. - С. 358-361 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Катермина В. В. Лексикология английского языка : практикум / В. В. Катермина. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 115 p.
 5. Мілова О. Є. Скорочення як характерна риса військового тексту і шляхи їх перекладу / О. Є. Мілова, А. А. Дроговоз // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. - 2018. - N 32 т. 2. - С. 172-174.
 6. Новицька О. А. Скорочення в романах Дена Брауна "The lost symbol" і "The da Vinci code" та їх передавання під час перекладу / О. А. Новицька // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. - 2015. - N 16. - С. 208-210.
 7. Плетнева Н. В. Изменение лексического значения усечений в современном английском языке  / Н. В. Плетнева // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Лингвистика. - 2011. - N 5. - С. 152-155.
 8. Пилипенко О. Дейксис і анафора як основні займенникові функції / О. Пилипенко, Т. Матвійчук // Українська мова і література в школі. - 2009. - N2. - С. 54-58.
 9. Шевельова-Гаркуша Н. Основні принципи утворення синкопічного способу організації сучасного поетичного мовлення / Н. Шевельова-Гаркуша // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузів. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. - 2018. - N 22 т. 2. - С. 86-91.

Також пропонуємо скористатися електронним каталогом у пошуку потрібної інформації.

ID: 2892, 05.10.2020 13:10
Доброго дня. Підскажіть будь ласка, чи можливо через електронний каталог підібрати літературу на курсову роботу? і як це правильно зробити. дякую


Шановний користувачу! Щоб підібрати літературу на курсову роботу через електронний каталог, скористайтеся підказкою.

ID: 2891, 10.09.2020 11:09
Доброго дня!Як замовити у вашій бібліотеці список джерел на тему: Деметалізація коньяків?

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Дорош А. К. Производство спиртных напитков : сырье, аппараты, технологии получения спирта и водки с рек. для индивид. производителей / А. К. Дорош, В. С. Лысенко. - К. : Либідь, 1995. - 272 c.
 2. Иванов А. И. Оборудование спиртового производства : учеб. пособие / А. И. Иванов, В. Н. Зотов. - М. : Пищ. пром-сть, 1981. - 207 c.
 3. Методичні положення та норми продуктивності на виробництво вин та коньяків / В. В. Вітвіцький, В. І. Ковальчук, Л. П. Корніяш та ін.; ред. Р. В.  Дейнега. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. - 357 с.
 4. Сирбиладзе  А. Л. Основы технологии коньяка / А. Л. Сирбиладзе. - М. : Пищ. пром-сть, 1971. - 110 c.
 5. Скурихин И. М. Химия коньяка и бренди / И. М. Скурихин ; гл. ред. О. В. Саламаха ; худож. Л. Б. Саламаха. - М. : ДеЛи принт, 2005. - 296 с.
 6. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности : учеб. для вузов по спец. "Технология бродил. пр-в" / В. И. Попов [и др.] ; под ред. И. Т. Кретова. - М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1983. - 463 c.
 7. Шейн А. Е. Дистилляционные установки коньячного производства : исселд. процесса и разраб. аппаратов / А. Е. Шейн. - М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1982. - 57 c.
ID: 2890, 04.09.2020 15:20
Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи можна через вашу бібліотеку замовляти сканування журналів або Інформаційних збірок з Києва?

Шановний користувачу! У нашій бібліотеці є Електронна доставка документів, яка виконує такі замовлення. Це платна сервісна послуга. З правилами користування нею Ви можете ознайомитися за посиланням. Але й інші бібліотеки мають такий сервіс, тому Ви можете звернутися безпосередньо до потрібної книгозбірні. Наприклад, Електронне доставляння документів Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

ID: 2889, 28.08.2020 12:13
Доброго дня! Чи можна читати з вашого сайту, книги, які є в електронному вигляді? Якщо так, то як це правильно зробити, бо на мобільному книга не відкривається

Шановний користувач! Книги в нашій електронній бібліотеці представлені у форматі .pdf. Якщо Ви пройшли реєстрацію на сайті, обрали в електронній бібліотеці книгу, бачите її опис та обкладинку, але не можете на Вашому мобільному пристрої побачити сам текст книги - ймовірно у Вас просто відсутня програма для відкриття та відображення pdf файлів. Як що проблема в чомусь іншому, телефонуйте до Інтернет-центру бібліотеки 26-16-86. Ми будемо раді Вам допомогти!

ID: 2888, 05.08.2020 16:52
Доброго дня! Шукаю інформацію по переселенню в Дніпровський повіт Тавріческої губернії, а саме: звідки були переселенці в с. Захарівка (Новотроицкий р-н). Або дайте пораду, де я можу отримати інформацію. Дякую!

Шановний користувачу! У фондах нашої бібліотеки відсутня ніформація з теми, яка вас цікавить. Радимо звернутися за допомогою до Державного архіву Херсонської області (сайт https://kherson.archives.gov.ua/).

ID: 2886, 30.07.2020 11:38
Доброго дня!
Чи запрацював сьогодні, 30.07.2020, Інтернет у Гончарівці?

Шановний користувачу! З питань роботи Інтернет-зв'язку в бібліотеці радимо звертатися до Інтернет-центру за телефоном: 26-16-86.

ID: 2885, 12.07.2020 16:48
Здравствуйте! У Вас есть толковые словари укр./русского языка 50-х-60-х годов?

Шановний користувачу, у фондах нашої книгозбірні більшість тлумачних словників російської та української мови з 1980 років до сьогодення.
З більш ранніх можемо порекомендувати ось ці:

 1. Грінченко Б. Д. Словарь української мови [в 4 т.] - Передрук вид. 1907-1909 р.р. фотомеханіч. способом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958.
 2. Словник української мови : [в 10 т.] / редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1970.
 3. Толковый словарь русского языка / под ред. Б. М. Волина, Д. Н. Ушакова. - М. : ОГИЗ, 1938. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. - М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1955.
 4. Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. / гл. редкол.: В. И. Чернышев (гл. ред.) [и др.]. - М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1948 - 1965.
 5. Ожегов С. И. Словарь русского языка : 52000 слов / сост. С. И. Ожегов ; под общ. ред. С. П. Обнорского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1952. - 848 с.
ID: 2884, 10.06.2020 10:21
Доброго дня. ЧИ функціонує в бібліотеці виставка матеріалів з цивільної оборони України(або УРСР) (фото, експозиції тощо)? Дякую.

Шановний користувачу, на даний час така виставка в бібліотеці не функціонує. Можемо вам запропонувати невеликий список з даної теми. Всі ці видання є в нашій книгозбірні.

 1. Кучма Мирослав Михайлович. Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посіб. [для вищ. закл. освіти] / М. М. Кучма. - 3-тє вид., доповн. і виправл. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 359 с. : табл., рис.
 2. Лабунець О. Цивільна оборона: захист у надзвичайних ситуаціях / О. Лабунець // Директор школи. Шкільний світ. - 2007. - № 15(квіт.). - С. 19-28.
 3. Русаловський Анатолій Вікторович. Цивільна оборона : навч. посіб. для дистанц. навчання / А. В. Русаловський, В. М. Заплатинський ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", Ін-т дистанц. навчання. - К. : Ун-т "Україна", 2007. - 227 с.
 4. Стеблюк Микола Ілліч. Цивільна оборона : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Стеблюк. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К. : Знання , 2004. - 490 с. : табл.
 5. Цивільна оборона: усе за планом // Все про бухгалтерський облік : всеукр. проф. бух. газ. - 2012. - № 76(17 серп.). - С. 3-47
ID: 2883, 10.06.2020 00:04
Доброї ночі. Підкажіть, будь ласка, чи можуть у вас бути в краєзнавчому відділі регіональні газети за 1985 рік, де б були статті про роботу сільхозавіації в регіоні. Дякую.

Шановний користувачу! В систематичному каталозі відділу краєзнавства відсутня потрібна Вам інформація. Для опрацювання даної теми запрошуємо до нашої книгозбірні після закінчення карантину. Наші фонди містять обласні періодичні видання за 1985 рік.

ID: 2882, 03.06.2020 13:05
В отделе краеведения вашей библиотеки есть книга "У родного причала" А.А.Живодара, Р2кр,Ж67 Очень хотелось бы узнать, есть ли в книге предисловие, или биографическая справка, фотография, хоть что-то о жизни писателя. Если да, то можно ли получить ксерокс вышеупомянутого. Речь идет о поисках родственных связей, поэтому это важно для меня. Предки автора уроженцы Берислава, а возможно и он сам.Есть ли другие материалы о нем, или книги о которых я не знаю, не звучит ли эта фамилия в других каталогах? Спасибо!

Добрый день, уважаемый пользователь! В данной книге нет ни предисловия, ни биографической справки о писателе. К сожалению, других материалов об Александре Живодаре в фондах библиотеки нет.

ID: 2881, 01.06.2020 19:20
Шановні працівники бібліотеки!
Якщо в Ваших фондах є такі статті
1. Фролова А.П. О школе больничных сиделок при Нагартавской больнице /А.П. Фролова // Врачебная хроника Херсонской губернии. - 1909. - Выпуск І. -С. 17-22.
2. Фролова А.П. Отчет о холерной эпидемии 1910 года в Нагартавском медицинском участке Херсонского уезда / А.П. Фролова // Врачебная хроника Херсонской губернии. - 1911. - Выпуск І.
- С. 1-29.,
то дуже прошу вас вислати мені їх електронні копії.

Шановний користувач! Ми не робимо електронні копії рідкісних та цінних видань. У бібліотеці запланована робота з їх поцифрування. У вересні ви зможете ознайомитись з цими виданнями в розділі "Електронна бібліотека" (http://lib.kherson.ua/e-lib.htm).

ID: 2880, 23.05.2020 21:57
Вітаю! Скажіть, будь ласка, чи є в вашій бібліотеці матеріали про післядипломну освіту педагогічних працівників дитячих садків в період 1950 - 1991 рр.?

Шановний користувачу! Запит потребує детального дослідження з Вашою безпосередньою участю, тому пропонуємо дочекатися відкриття бібліотеки і скористатися нашими фондами і каталогами у пошуку потрібної інформації. Можемо порекомендувати наступні видання:

 1. Любар О. О. Історія української школи і педагогики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О. О. Любара. - К. : Знання, 2003. - 449 с.
 2. Опольська А. В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні у вітчизняних наукових дослідженнях (кінець XIX- 50-ті рр. XX ст.) / А. В. Опольська // Педагогіка і психологія. - 2016. - N 3. - С. 71-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Примакова В. В. Становлення та розвиток вітчизняної післядипломної освіти вчителів початкових класів (серед. XIX - поч. XXI ст.) : навч. посіб. / В. В. Примакова. - Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 203 с.
 4. Якухно І. І. Історико-педагогічні аспекти становлення та інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні / І. І. Якухно // Таврійський вісник освіти : наук.-метод. журн. - 2011. - N 1. - С. 5-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
ID: 2879, 17.05.2020 16:33
Доброго дня! Влітку я працювала з журналами "Радянська педагогіка". Нагадайте, будь ласка, чи у наявності випуски з 1950 до 1961 року та після 1975.

Шановний користувачу, у фондах нашої книгозбірні є журнали "Радянська школа" ("Рідна школа") 1956 №7-12; 1966,1968-1974 №1-12; з 1975 по сьогоднішній час та "Советская педагогика"("Педагогика") з 1961 по 1997 роки .

Календар подій

    1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
252627282930