Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць

Політика, міжнародні відносини

ID: 2933, 24.01.2022 11:56
Доброго дня, потрібна література на тему етнонаціональна політика України. Дякую

Шановний користувачу, можемо порекомендувати таку літературу:

  1. Галишин В. В. Етнонаціональний чинник у процесі демократичної трансформації в Україні / В. В. Галишин // Молодий вчений. - 2017. - № 1, ч. 1. - С. 160-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
  2. Коцур В. В. Етнополітичні процеси в Україні 1990-х років: провісники гібридної війни і геополітичних змін / В. В. Коцур // Молодий вчений. - 2018. - № 2, ч. 3. - С. 324-329. - Бібліогр. наприкінці ст.
  3. Нечаєва-Юрійчук Н. Етнополітична ситуація в Україні: стабільність в умовах викликів / Н. Нечаєва-Юрійчук // Історія в рідній школі. - 2021. - № 2. - С. 21-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  4. Павлятенко О. В. Умови та фактори поширення сепаратистських настроїв в Україні: етнонаціональний аспект / О. В. Павлятенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. Політологія. Соціологія. Право. - 2017. - № 1/2. - С. 64-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  5. Червеняк К. Т. Причини виникнення та реалізації етнополітичних загроз у сучасній Україні / К. Т. Червеняк // Регіональні студії. - 2018. - № 14. - С. 63-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  6. Явір В. А. Інтеграція та дезінтеграція держави як виклик для етнонаціональної політики України : за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 7 липня 2021 року / В. А. Явір // Вісник Національної академії наук України. - 2021. - № 9. - С. 29-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  7. Соколовський О. Б. Особливості дослідження ролі національних меншин у розвитку транскордонної співпраці / О. Б. Соколовський // Політикус. - 2020. - № 1. - С. 90-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
ID: 2835, 21.08.2017 10:05
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему - "Революція гідності". Щиро дякую за відповідь.

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

1. Антоненко П. Три роки перемоги Майдану / П. Антоненко // Слово Просвіти. - 2017. - N 7(16-22 лют.). - С. 1.

2. Артюшенко О. Гідність як цінність буття сучасного українського суспільства / О. Артюшенко // Вісник Львівського університету. Сер., Філософсько-політологічні студії. -  2017. - N 10. - С. 7-12.

3. Грабовська І. Єврореволюція як революція гідності в контексті цивілізаційної проблематики / І. Грабовська // Філософська думка. - 2014. - N 6. - С. 39-45.

4. Злочини проти Майдану. Слова учасників процесів / підгот.: А. Голуб, С. Козлюк // Український тиждень. - 2017. - N 8. - С. 8-11.

5. Киридон А. Євромайдан - Крим - Донбас: ланцюг травмованого суспільства / А. Киридон // Історія в рідній школі. - 2015. - N 6. - С. 14-20.

6. Кульчицький С.В. Суспільно-політичне й соціально-економічне становище України в 2010 - першій половині 2015 рр. / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. - 2015. - N 3. - С. 154-175.

7. Лавренюк Т. Плине кача... / Т. Лавренюк // Віче. - 2016. - N 3/4. - С. 16-19.

8. Революція Гідності 2013-2014 рр. та агресія Росії проти України // Історія в рідній школі. - 2015. - N 5. - С. 21-32.

9. Рябой Ю.О. Специфіка політичного плюралізму в умовах політичного процесу 2013-2015 рр. / Ю. О. Рябой // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - N 9. - С. 101-105.

10. Самусь А.Ю. Специфіка висвітлення Революції Гідності у блогах американських та українських журналістів // Молодий вчений. - 2016. - N 1, ч.2. - С. 122-126.

11. Харечко І.З. Націєтворчий вимір Революції Гідності / І. З. Харечко // Політикус. - 2016. - N 2. - С. 133-135.

12. Хижняк І. Історичні алгоритми революційності в соціальному просторі України: від передумов до незавершеності підсумкової оптимальності // Історія в школі. - 2014. - N 12. - С. 16-29.

ID: 2428, 20.01.2011 13:50
Добрый день! Помогите, пожалуйста, в поиске материалов по теме: "Человек и власть в информационном обществе". Спасибо :)

Уважаемый пользователь! Предлагаем Вам список источников:

1. Гриценко В. Суспільство в інформаційну епоху: реалії і перспективи розвитку // Вісник Національної Академії Наук України. - 2005. - N6. - С. 28-32
2. Україна.Закони. 67.9(4Укр)300 Дер-970141 Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007 // Офіційний Вісник України. - 2007. - N8(12 лют.). - С. 9-19
3. Проскуріна, Олена. Інформаційна стратегія України в сучасному геополітичному просторі // Політичний менеджмент. - 2009. - N3. - С. 137-144
4. Михайловська О.В. Місце України у світовому процесі розбудови інформаційного суспільства // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - N12. - С. 36-44
5. Соснін, Олександр. Державний компас на інформаційних шляхах [Текст] : сучасні аспекти інформаційного суспільства в Україні // Науковий світ. - 2010. - N1. - С. 2-5
6. Соснін, Олександр. Про поточні питання розбудови інформаційного суспільства в Україні // Віче. - 2010. - N4. - С. 24-28
7. Гриценок О.В. Державна політика розвитку інформаційного суспільства як об'єкт наукових досліджень // Стратегічні пріоритети. - 2009. - N4. - С. 77-82
8. Меджибовська Н.С. Формування Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні // Статистика України . - 2010. - N2. - С. 9-14
9. Соснін, Олександр. Інформаційний ресурс України - використати самим чи віддати іншим? // Зовнішні справи. - 2010. - N5/6. - С. 52-55
10. Жовтянська, Валерія. Уявлення українського населення про соціальну ситуацію // Соціальна психологія. - 2008. - N4. - С. 38-48. - Бібліогр. у кінці ст.
11. Носенко, Е. Л. Психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку суспільства і напрями змін цих ознак у пострадянський період / Е. Л. Носенко, Н. А. Маєвська // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - N7. - С. 69-77
12. Пономаренко, Л. М. Порядність, інтелігентність як прояви духовності // Історія та правознавство . - 2010. - N28. - С. 14-15. - Бібліогр. у кінці ст.

ID: 2156, 11.05.2010 16:18
Глобалізація та процеси глобалізації в Україні

Шановний користувач! Радимо Вам переглянути такі джерела:

1. http://www.dt.ua/1000/1600/54652/ - О.Згуровський. Війни глобалізації.

2. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2007-4/Moshenskiy_407.htm - Мошенський С.З. Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України.

3. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=58372 - Активізація процесів глобалізації та інтеграції в Україні (реферат).

4. http://www.dere.com.ua/library/bank_znan'/globalizaciya.shtml - Б.П. Будзан. Глобалізація: новий виклик менеджменту України.

5. http://ebk.net.ua/Book/economics/soloninko_me/part18/1803.htm - К. С. Солонінко. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2008. (повний текст). Форми розвитку глобалізації.

6. http://www.ref.by/refs/98/23947/1.html - Місце України в глобалізаційних процесах.

7. http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=4821 - Юрій Таран. Глобалізація в сприйнятті українців.

8. http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3045 - Савчин М. Діяльність Конституційного Суду України у контексті процесів глобалізації.

9. http://library.if.ua/book/130/8598.html - Бєляєв О.О. Економічна політика (2004). (повний текст). 2. Зовнішньоекономічна діяльність держави в умовах глобалізації.

10. http://sophia.nau.edu.ua/science/visnik/visn_1/lovk.htm - О.Г. Льовкіна. Проблема відчуження в контексті сучасної глобалізації.

11.  http://intkonf.org/zhuvagina-tb-... -  Жувагіна Т.Б., Кулікова М.С. Активізація процесів глобалізації та інтеграції в Україні.

ID: 2132, 02.05.2010 00:29
подскажите пожалуйста где взять ответ на вопрос: "Сучасна політична думка в Україні?"

Шановний користувач! Пропонуємо Вам такі джерела:

Політологія: підручник/ М. М. Вегеш та ін.; за ред. М. М. Вегеша. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 384 с. : рис., табл. + 1 эл. опт. диск (680 МБ).
Горлач М.І. Політологія: наука про політику: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 837 с. : рис.
Горбатенко, І. А. Політологія як основа демократизації і соціокультурного розвитку українського суспільства [Текст] / І. А. Горбатенко // Віче. - 2007. - N16(серп.). - С. 4-6. - Библиогр. в конце ст.

 

ID: 2000, 21.03.2010 18:14
Шановні, ви не підкажете чи є у вас відповідь на таке питання «Особливості формування політичної культури молоді в сучасних умовах?»

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Вольфовська Т.О. Соціальне уявлення молоді про способи й моделі взаємодій у суспільстві // Педагогіка і психологія. - 2005. - N3. - С. 98-106.
2. Хилько, Максим. Політична культура населення України: аналіз розвитку громадянських якостей // Політичний менеджмент. - 2007. - N1. - С. 115-126.
3. Карнаух А. Проблеми становлення суасної політичної культури в Україні // Персонал. - 2007. - N9. - С. 26-31.
4. Пробийголова Н. Політична освіта як складова політичної соціалізації молоді // Політичний менеджмент. - 2008. - N1. - С. 128-137.
5. Андронова, Ірина. Особливості вітчизняної історіографії гендерного аспекту політичної культури // Вісник Книжкової палати . - 2006. - N7. - С. 47-49.
6. Щегельська, Юлія. Основні характеристики політичної культури українського суспільства у контексті просторово-часових змін // Київська старовина. - 2009. - N1/2. - С. 3-26.

http://ua.textreferat.com/referat-9919.html

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=28&c=426
 

ID: 1965, 10.03.2010 18:33
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка знайти літературу для написання курсової на тему: "Політичний режим та його види". Дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. – К., 2000.
2. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К.,1997.
3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. Навч. посібник. – К., 1999.
4. Юрій М.Ф. Політологія: підручник для вузів. - К. : Дакор, 2004. - 415 с.
5. Стародубский Б.А. Политические режимы европейских буржуазных стран. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 180 с.

http://ua.textreferat.com/referat-11626-1.html

http://readbookz.com/book/186/6671.html
 

http://works.tarefer.ru/66/100217/index.html

ID: 1956, 07.03.2010 10:00
Допоможіть знайти інформацію щодо президентської форми правління державою.Висловлювання політиків щодо того,чи потрібна Україні саме ця форма правління.Наперед дякую!!!

Шановний користувач! Рекомендуємо такі джерела і сайти:
Галай Ю. Історичні передумови переходу до парламентсько-президентської республіки в Україні // Персонал. - 2006. - №6. - С. 35-38
Мартинюк Р. Умови розвитку змішаної парламентсько-президентської форми правління в Україні // Юридична Україна. - 2008. - № 5. - С. 32-36.
Петришин О. Конституційна форма державного правління до пошуку оптимальної моделі в Україні // Вісник академії правових наук України. - 2008. - № 3. - С. 52-64.
Пігенко В. Президентська, парламентска та змішана форма правління: досвід демократій Центрально-Східної Європи у контексті становлення системи державного управління в Україні.- К.: Б. в., 2003. - 38 с.

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=51398

http://t-pravda.net/ru/ukraine-official/news/14487-yuliya-timoshenko-formu-pravlinnya-u-derzhavi-mayut-viznachati-gromadyani-ukrajini.html

http://www.zp-pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=778:2009-11-12-11-41-22&catid=34:2009-04-14-10-24-35&Itemid=63

 

ID: 1871, 03.02.2010 20:44
Добрий день, будь ласка, підскажіть інформацію про групи товарів, що квотуються в Україні та країн ЄС, Росії, США, Японії.

Шановний користувач!
Будь ласка, уточніть Ваш запит. 

ID: 1855, 27.01.2010 17:41
Добрий день! Напишіть, будь ласка, де можна знайти реферат на тему "Зовнішньоекономічна політика держави"

Шановний користувач! Інформації з Вашої теми в мережі Інтернет дуже багато. Радимо самостійно скористатися будь-якою пошуковою системою, а також, для прикладу, переглянути наступні джерела:

1. http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/str/r037.html - "Основи економічної теорії" (повнотекстовий підручник). Розділ 37. Політика державного регулювання економіки. § 7. Зовнішньоекономічна політика держави.

2. http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7837&Itemid=265 - Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг (повнотекстовий підручник). 134. Зовнішньоекономічна політика держави.

3. http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32836 - Міністерство економіки України: Зовнішньоекономічна політика.

4. http://www.refine.org.ua/pageid-4728-1.html - Основні засади зовнішньоекономічної політики України (реферат).

5. http://economics.at.ua/load/2-1-0-72 - Зовнішньоекономічна політика держави (реферат).

ID: 1816, 10.01.2010 23:14
Добрый день, буду благодарна за помощь в поиске книг по ВЭД украинских изданий, с 2005года

Шановний користувач, радимо скористатися пошуком в електронному каталозі нашої бібліотеки, а також завітати на сайт Харківської бібліотеки ім. В. Г. Короленка http://korolenko.kharkov.com

 

ID: 1722, 20.11.2009 14:52
Не могли бы вы мне посоветовать подходящую литературу к такой теме:
Образ Марии Терези (или Терезии, этот вопрос я точно не помню..) в международных организациях (таких как Красный Крест...и тому подобное).
Заранее огромное спасибо...)

 

Уважаемая Люба! Рекомендую Вам ознакомиться с книгой:
 
Жан-Мишель ди Фалько. Мать Тереза. Вера творит чудеса.- М, 2005. -190с.- (Праведники).
Биография одной из самых замечательных женщин ХХ столетия - матери Терезы, которая канонизирована католической церковью 19 октября 2003 г. и почитаема людьми всего мира. Удостоенная в 1979 г. Нобелевской премии мира, она олицетворяла святость всей своей жизнью. В 1946 г., услышав "призыв с Небес помогать бедным из бедных", она начала свое служение и отправилась в Калькутту, где основала Орден Миссионеров и выступала в защиту оскорбленных и униженных во всем мире. Книга Ж.М. ди Фалько, наполненная легендами и реальными историями, представляет собой рассказ не столько о жизни, сколько об исканиях духа, которым мать Тереза посвятила свою жизнь. Эта книга впервые публикуется на русском языке, она написана викарным епископом Парижа и известным писателем Жаном-Мишелем ди Фалько (р.1941), который хорошо знал мать Терезу.
 
В Интернете очень много материалов о деятельности матери Терезы. К примеру, очень хорошая статья на сайте Грани.Ру:
 
http://www.grani.ru/society/Religion/m.47583.html
ID: 1712, 18.11.2009 19:17
Допоможіть знайти електронний текст "Історія політичної думки" Дж. Себайн, Т.Торсон

Шановний користувач! На жаль, повного тексту видання: Себайн Дж., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. — К.: Основи, 1997. - 838 с. в мережі Інтернет не знайдено. Радимо Вам шукати не цілу книгу, а конкретне питання з політології за допомогою будь-якої пошукової системи. Також перегляньте наступні джерела:

1. http://ebk.net.ua/Book/political_science/uriy_politologiya/zmist.htm - Юрій М.Ф. Політологія.- К.: Дакор, 2006. (повний текст).

2. http://www.ebdb.ru - пошукова система повнотекстових книг дає 108 результатів по запиту "политология".

3. http://www.info-library.com.ua/books.html - Розділ "Політологія.Політичні науки" містить 3 повнотекстових видання: 1) Політологія : Навчальний посібник / Бабкіна О. В., Горбатенко В. П. - К.: ВЦ , 2006.- 568 c. 2) Політологія : Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2006.- 416 c. 3) Політологія: курс лекцій : Навчальний посібник / - Тернопіль, 2004.- 236 c.

ID: 1625, 20.10.2009 21:05
Доброго дня!!!Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал на дипломний проект на тему: "Удосконалення роботи митних ліцензійних складів при виконанні міжнародних перевезеь"(обов'язково повинна бути статистика). Дякую.

Шановний користувач! На Ваш запит пропонуємо даний список джерел, але у зв’язку з тим, що 07.05. 2009 року було введено Наказ Державної митної служби «Про затвердження методики ведення митної статистики зовнішньої торгівлі України», статистичних даних щодо митних ліцензійних складів поки що немає. Радимо вам оглянути журнал «Зовнішня торгівля». На жаль наша бібліотека останнім часом це видання не отримує.
Трофімов С.А. Поняття, зміст і структура митних процедур на морському транспорті // Митна справа. - 2006. - N1. - С. 18-23
Буланий О.О. Світовий досвід сучасного митно-тарифного регулювання та застосування його в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - N9. - С. 7-14
Пунь В.П. Система організації міжнародних вантажних автомобільних перевезень в Україні - сучасний стан і перспективи розвитку // Автошляховик України. - 2007. - N2(берез.-квіт.). - С. 2-4
Никишина Д.А. Роль Балтийского и Международного Морского совета в регулировании таможенного оформления контейнеров // Митна справа. - 2007. - N2(берез.-квіт.). - С. 16-18
Співак І. Зона митного контролю: норми та процедури // Віче. - 2007. - N21/22(листоп.). - С. 35-37
Ксензова Ю.А. Таможенное оформление и таможенный контроль за перемещением грузов морским транспортом по законодательству ЕС // Митна справа - 2008. - N1. - С. 116-120
Мостовий А.С. Порядок стягнення мита та інших податків за перевезення товарів через митну територію Європейського Союзу // Митна справа - 2008. - N4. - С. 30-34
Клян, Федір. Проблемні питання правового регулювання митного контролю та митного оформлення зовнішньоекономічних операцій // Віче. - 2009. - N14. - С. 15-18
Міщенко, І. В. Митна логістика в Україні: поняття та перспективи розвитку // Митна справа - 2009. - N2. - С. 26-29. - Бібліогр. у кінці ст.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнiшньоекономiчної діяльності : навч. посіб. - К., 2006. - 288 с. : табл.
Владимиров К.М. Митне регулювання: навч. посіб. – Херсон, 2002. - 336 с.
Науменко В.П. Мінімізація ризиків при митному оформленні: навч. посіб. - К., 2003. - 224 с.
Технічні засоби митного контролю: підруч. для студ. - Л. ; К., 2007. - 392 с.
Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні : навч. посіб. - К., 2004. - 359 с.
Статистичний щорiчник України за 2005 рік . - К. , 2006. - 575 с. : табл.
Україна у цифрах у 2006 році. - К., 2007. - 240 с.
 

ID: 1528, 16.09.2009 13:18
Доброго дня! Скажіть будь ласка, які принципи відкритості та прозорості можливо вважати визначально важливими для становлення публічності державної політики в Україні? Дякую

Шановний користувач! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:

Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільствi / О. Майборода та ін.; ред. Н. Лисюк. - К. : Фонд "Європа XXI", 2002. - 311 c.
Економічний розвиток і державна політика : навч.посiб. / За заг.ред., Ред. Еханурова Ю., Розпутенка I. ; Авт.кол.: Бажал Ю.М., Кiлiевич О.I., Мертенс О.В. - К. : Вид-во УАДУ, 2001. - 480 c.
 

ID: 1405, 01.06.2009 19:32
Добрый день!
Помогите пожалуйста с поиском данной информации!
Пути усовершенствования деловых контактов с иностранными партнерами. Можно любую информацию о деловых контактов с иностранными партнерами, возможные проблемы и методы усовершенствования организации д.к. (можно на примере предприятия)
Большое спасибо!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Волков О.Н., Агаянц И.А. Методическое пособие по изучению иностранных фирм. – М.:ВНИКИ, 1989. – 206 с.
2. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М.: Внешторгиздат, 1990. – 26 с.
3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / за заг. ред. А. І. Кредісова. - К. : Віра-Р : Алерта, 2002. - 544 с.
http://otherreferats.allbest.ru/international/00002332_0.html
http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001441
http://www.bestreferat.ru/referat-22768.html
 

ID: 1317, 20.04.2009 22:56
Порекомендуйте будь ласка, на якому сайті можна знайти відповідь на питання з предмету політології "Розвиток зарубіжної політології у І половині ХХ ст " ?

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=244&Itemid=393 - Сучасна зарубіжна політологія (Малкіна). Повнотекстовий підручник.

2. http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/053apan/1.htm - Историческая эволюция политических идей (конспект лекций).

3. http://ihtika.net/?qwe=vf1&fold2=3897&limitfrom=0 - Библиотека Ихтика: 7 полнотекстовых учебников по политологии в формате .doc.

4. http://ihtika.net/?qwe=vf1&fold2=4283 - Подборка полнотекстовых материалов по политологии.

5. http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=132&Itemid=323 - Основи політології (повнотекстовий підручник).

6. http://politology.ifastnet.com/index.php?name=Shporu&op=cat&id=2 - Історія Зарубіжних політичних вчень (повнотекстовий підручник).

ID: 1026, 11.12.2008 19:53
Де знайти- Політичний терроризм і його різновиди?

Шановний користувач! Радимо Вам переглянути такі ресурси:

1. http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=46&c=968 - Ігор Гармашов. Актуальні питання класифікації сучасного тероризму.

2. http://readbookz.com/book/186/6709.html - Кремінь. Політологія. 2. Політичний тероризм і його різновиди. (повний текст підручника)

3.http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=89&c=2255 - Сергій Логвиненко. Суть терористичних загроз в сучасному світі.

4. http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=79&c=1910 - Марія Гуцало. Процеси глобалізації і деякі чинники ескалації терористичних проявів.

5. http://www.lib.ua-ru.net/inode/17974.html - Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах. (автореферат дисертації).

6. http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_57/Klavec.htm - Клавец Й., Зубро Т.П. Тероризм: проблеми дефініції.

7. http://warhistory.ukrlife.org/4_6_04_6.htm - Витоки та сутність міжнародного тероризму.

8.

ID: 926, 18.10.2008 15:46
Підскажіть будь ласка, де я зможу знайти підручник з Політології під редакцією Бабкіної в електронному вигляді?

Шановний користувач!

Політологія: підручник; [затвердж. МОН України для студ. ВНЗ] / [В. Г. Антоненко [та ін.]]; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - 3-тє вид., перероб., доп. - К. : Академія, 2006. - 568 с. - (Альма-матер). - Бібліогр. в кінці глав. є у Збірнику підручників, конспектів лекцій, додаткових матеріалів з економіко-гуманітарних дисциплін, який можна завантажити одним файлом за таким посиланням:

http://litzona.com.ua/2008/09/20/zbrnik_pdruchnikv_konspektv_lekcjj_dodatkovikh_materalv_z_ekonomkogumantarnikh_discipln__ukr_ros_html.html

ID: 922, 17.10.2008 10:44
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, чи є в бібліотеці література з теми Політична соціалізація молоді , молодіжна політика(на прикладі Херсонської області)? Дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо такий список літератури:

Андронова, Ірина. Політична соціалізація як засіб формування політичної культури // Вісник Книжкової палати . - 2007. - N1. - С. 42-44
Білоус І. Політична активність молоді: форми вияву та особливості трансформації // Соціальна психологія. - 2007. - N5. - С. 25-34
Васильева, Лариса. Будущее - за молодежью: [В ХНТУ прошел круглый стол "Молодежная политика на Херсонщине: диалог поколений ради будущего"] // Булава. - 2008. - N24(12 июня). - С. 3.
Ісхакова Н. Основні механізми процесу політичної соціалізації // Політичний менеджмент. - 2008. - спец.вип. - С. 193-203
Карнаух А.А. Молодіжна політика: проблеми та перспективи // Віче. - 2007. - N18(верес.). - С. 47-48
Пробийголова Н. Політична соціалізація як фактор впливу еліти на електоральну активність молоді // Політичний менеджмент. - 2006. - Спец.вып. - С. 206-214

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031