Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць

Психологія

ID: 2922, 22.11.2021 12:31
Здравствуйте, а у вас есть книга "Тайная опора" по детской психологии?

Шановний користувачу! У фондах нашої бібліотеки така книга є. Подаємо її бібліографічний опис:
В80780
159.922.7
П 30

Петрановська Людмила Володимирівна. Таємна опора = Тайная опора: емоційний зв'язок у житті дитини/ Л. В. Петрановська; пер. О. Рибка, голов. ред. О. С. Кандиба - Харків : Vivat, 2019. - 221, [2] с. - (Актуальна тема), ISBN 978-966-942-755-7

Місце зберігання: Абонемент (1), Книгосховище (1).

ID: 2726, 05.04.2014 18:02
Допоможіть,будь ласка,знайти літературу на тему "Психологічні особливості невербальної комунікації у екстравертів та інтровертів"Або ж,можливо,інформацію про психологічні особливості екстравертів та інтровертів.
Дякую!

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

  1. Аугустинавичюте А. Характеристика интуитивно-этического интроверта / А. Аугустинавичюте // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2012. - № 2. - С. 43-53.
  2. Громова Е. Значення невербальної комунікації для взаємодії / Е. Громова, М. Курносенко // Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. - 2012. - № 1. - С. 51-60.
  3. Использование невербальных упражнений в работе психолога / Т. С. Яценко [и др.]. - К. : Марич В. Н. : Сімейне коло, 2010. - 99 с.
  4. Крикун Л. Розвиток емоційної сфери засобами невербальної комунікації / Л. Крикун // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - № 20. - С. 47-49.
  5. Меньшова Т. И. На развалинах часовни, или как отличить добро от зла (интуитивно-логический экстраверт) / Т. И. Меньшова // Психология и соционика межличностных отношений. - 2006. - № 10. - С. 15-21.
  6. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Москаленко ; в авт. ред. - К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 448 с.
  7. Шнайдер А. О четвертой функции логико-сенсорного интроверта / А. Шнайдер // Психология и соционика межличностных отношений. - 2012. - № 10. - С. 31-38.
ID: 2713, 14.12.2013 13:10
Допоможіть будь ласка з матеріалами(байдуже: інтернет джерела, книги)
"Нерозвиненість батьківських почуттів, як предмет дослідження практичного психолога"

Шановний користувач! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:

Кляпець, О. Роль батьківства в особистісному самоздійсненні чоловіка [Текст] / О. Кляпець // Соціальна психологія. - 2008. - N2. - С. 132-140. - Бібліогр. у кінці ст.
Ладивір, С. Секрети батьківської педагогіки [Текст] : родина має дати дитині любов і захист / С. Ладивір // Дошкільне виховання. - 2008. - N6. - С. 3-6.
Крастокутська, Л. М. Батьківський такт [Текст] / Л. М. Крастокутська // Виховна робота в школі. - 2009. - N2(лют.). - С. 31-32.
Кравченко, Н. Ставлення батьків до проблеми виховання дітей [Текст] / Н. Кравченко, І. Раєвська // Початкова освіта. Шкільний світ. - 2009. - N12. - С. 3-5. - Бібліогр. у кінці ст.
Доброєр, О. Відповідальне батьківство: роль і значення чоловіка для виховання дитини [Текст] / О. Доброєр // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N36(верес.). - С. 22-24.
Бєляєва, О. Поговоримо про необхідність батьківських обіймів [Текст] / О. Бєляєва // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N41(листоп.). - С. 30-32.
Джуряк, Г. Чотири стилі батьківського виховання [Текст] / Г. Джуряк // Психолог. Сер., Шкільний світ. - 2011. - N 20(трав.). - С. 26-33 : табл.
Тюптя, О. В. Батьківство як фактор розвитку особистості чоловіка [Текст] / О. В. Тюптя // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - N 7. - С. 15-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
Завгородня, Т. Епістолярний жанр як важливий засіб батьківського виховання [Текст] / Т. Завгородня // Рідна школа. - 2013. - N 8/9. - С. 20-24. - Бібліогр. наприкінці ст. -
Шкуратенюк, Г. Вплив батька на розвиток особистості дитини [Текст] / Г. Шкуратенюк, Г. Циганенко // Психолог. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 21(листоп.). - С. 7-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
Федяєва, В. Л. Сімейна педагогіка : хрестоматія / Валентина Федяєва ; голов. ред. О. Ю. Бєляєва ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вид-во ХДУ , 2007 - Т. 1. - 2007. - 452 с. : портр. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Т. 2. - 2007. - 580 с. : портр.

ID: 2620, 12.09.2012 13:44
Добрый день!Пожалуйста подскажите какой литературой можно воспользоваться при изучении женской конфликтности на разных возрастных этапах,а также при изучении гендерных отличий в проявлении конфликтности.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
Великий В. М. Конфліктологія : навч. посіб. / В. М. Великий. - Херсон : Чуєв С. М., 2006. - 340 с.
Долинська Л. В. Психологія конфлікту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - К. : Каравела, 2010. - 303 с.
Конфліктологія : пiдруч. для студ. вищ.навч.закл. юрид.спец. / За ред., Ред. Герасiна Л.М., Панов М.I. ; Авт.пiдруч.: Васильев Г.Ю., Герасiна Л.М., Осiпов. - Х. : Право, 2002. - 253 c.
Ткалич М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Г. Ткалич ; ред. Н. Л. Ленська. - К. : Академвидав, 2011. - 245 с.
Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. Жаворонкова [та ін.] ; ред. Л. Г. Василенко. - К. : Кондор, 2011. - 170 с.

ID: 2477, 30.03.2011 16:34
Здравствуйте. У меня тема диплома "Сучасні комунікаційні і комунікативні технології у період виборчих кампаній". Подскажите, какой литературой можно воспользоваться для написания работы. Заранее благодарна.

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати таку літературу:

Дузь О. Інформаційно-комунікаційні технології як складова парламентських виборів // Політичний менеджмент. - 2009. - N3. - С. 153-163.
Кальниш Ю.Г. Електоральні технології: математичний аналіз проблеми маніпулювання // Стратегічні пріоритети. - 2009. - N3. - С. 67-73.
Колесников О. Перспективи застосування технологій електоральної комунікації в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - N2/3. - С. 83-88.
Черкашин К. Використання геоінформаційних систем у виборчих кампаніях // Політичний менеджмент. - 2009. - N2. - С. 99-111.
Юрченко Є. Особливості використання Інтернету у виборчій кампанії // Віче. - 2008. - N2. - С. 22-24.

ID: 2146, 06.05.2010 11:09
Помогите найти информацию для презентации по теме "Продуктивність методів саморегуляції в акмеологічній практиці". Желательно из интернета.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/N164/N164p009-015.pdf - Акмеологічні аспекти становлення професіоналізму соціальних працівників.

2. http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=72&c=1683 - Акмеологія як наука в інтерпретації російських дослідників.

3. http://bigreferat.com/ukr/bigreferat8689.html - Акмеологічні служба: статус, функції, організація діяльності.

4. http://www.guds.gov.ua/ - Акмеологічні підходи до підвищення професійного рівня.

ID: 2140, 04.05.2010 21:45
допоможiть знайти iнформацiю для написанння реферату з психологii на тему: психолого-акмеологiчнi особливостi цiннiсних орiентацiй особистостi на етапi професiйного самовизначення.

Шановний користувач, рекомендуємо опрацювати таку літературу:

Профорієнтаційна робота психолога / упоряд. Т. Гончаренко, ред. рада.: Т. Шаповал та ін. - К. : Шк. світ, 2007. - 128 с.
Кузьменко, Василь Васильович.
Формування професійних здібностей особистості учня [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кузьменко, І. Я. Жорова. - Херсон : Вид-во РІПО, 2008. - 136 с.
Психологічний супровід закладів професійної орієнтації // Психолог. Шкільний світ. - 2006. - N30(серп.). - С. спецвипуск
Лазаренко Л. Професійна орієнтація як система коригувального впливу на професійне самовизначення молоді // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2008. - N4. - С. 41-42
Гуцан Л. Сучасні проблеми профорієнтаційної роботи зі старшокласниками // Трудове навчання. Шкільний світ. - 2009. - N11(листоп.). - С. 6-8
Трухан О. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - N12. - С. 52-58
Квітко В. Використання сучасних профорієнтаційних технологій: психологічний супровід старшокласників // Психолог. Шкільний світ. - 2010. - N3(січ.). - С. 14-20
 

ID: 2115, 26.04.2010 17:21
Допоможіть знайти тести чи анкету на виявлення моральності у підлітків.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:

1.http://www.serve.com/~harvardpcnl/MST/Russian/test_message.html - Теста Морального Чувства

2. http://www.5ka.ru/68/16247/2.html - Психологическая характеристика личности подростка

3. http://www.stories.pageforyou.ru/story.php?id=86&id_auth=55 - Определение нравственности.

ID: 2112, 25.04.2010 18:07
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріал до теми "Значення гри для подолання тривожності у дітей"

Шановний користувач! Радимо опрацювати такі джерела:

Мартинюк І. Особова тривожність дитини: Корекційна програма "Це я" [Текст] / І. Мартинюк // Відкритий урок. - 2008. - N4. - С. 33-35
Тривожність та страхи дітей [Текст] // Психолог. Шкільний світ. - 2008. - N21(черв.). - С. спецвип.
Гордєєва, Жанна. Тривожність молодших школярів у процесі адаптації до школи: шляхи та методи психокорекції [Текст] / Ж. Гордєєва // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N14(квіт.). - С. вкладка
Гелюх, Олексій. Робота психолого із тривожними і гуперактивними дітьми [Текст] / О. Гелюх, Н. Смілянська // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N24(черв.). - С. спецвипуск
Ружинська О.В. Подолання шкільної тривожності учнів молодшого підліткового віку [Текст] : корекційно-розвивальна програма для учнів 5-х класів / О. В. Ружинська // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - N9. - С. 27-33
Вовк, Галина. Робота з тривожними дітьми [Текст] / Г. Вовк // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N44(листоп.). - С. 13-16
 

ID: 2096, 20.04.2010 16:37
здравствуйте! подскажите пожалуйста, где я могу найти "Практикум по психологии состояний: Учебное пособие" под ред. Прохорова О.А. в електронном виде. за ранее огромное спасибо!!!!

Шановний користувач! Повний текст видання: Габдреева Г.Ш.,Прохоров А.О. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А. О. Прохорова. - СПб: Речь, 2004. - 480 с. в мережі Інтернет не знайдено. Пропонується лише придбати паперовий варіант книги.
В фондах нашої бібліотеки це видання також відсутнє.

ID: 2060, 08.04.2010 09:03
Підскажіть, будь-ласка, де можна скачати книги по персонології.Дякую

Шановний користувач! Основні книги з персонології в безкоштовному доступі відсутні. Перегляньте джерела, які вдалось знайти:

1. http://lit-url.blogspot.com/2007/12/blog-post.html - Литература по курсу "Персонология" для студентов- психологов в бесплатных библиотеках интернета. (велика добірка різноманітної літератури, завантажується у архівах).

2. http://bookaudi.ru/pes_107091.html - Хьелл Л., Зиглер Д. - Теории личности (завантажується у архіві).

3. http://books.tr200.ru/v.php?id=52918 - Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом /Под ред.. Бодалева А. А., Деркача А. А., Лаптева Л. Г. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. - 640 с.

4. http://www.pcdv.perm.ru/knigi.html - Книги и статьи доктора Вагина.

ID: 2023, 28.03.2010 09:59
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти роботи по психологічному розвантаженні працівників ОВС

Шановний користувач! Радимо Вам переглянути такі джерела:

1. http://www.pravo.vuzlib.net/book_z653_page_16.html - 4.3. Основні підходи щодо забезпечення безпеки працівників органів внутрішніх справ. (розділ повнотекстового посібника).

2. http://disser.com.ua/content/251418.html - Шевченко Олександр Миколайович. Напрями та засоби забезпечення професійної захищеності практичних психологів ОВС України : Дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2006. — 199арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 155-173.

3. http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1031.1368.0 - Наказ МВС України (28.07.2004 N 842) "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України".

4. http://www.uazakon.com/document/fpart66/idx66560.htm - Кваліфікаційні вимоги до працівників служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України.

5. http://www.lib.ua-ru.net/inode/8541.html - Психологічні проблеми сімейно-побутових відносин працівників міліції та умови їх оптимізації: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / О.Ю. Сидоренко; МВС України. Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 14 с. — укp.

6. http://disser.com.ua/content/43753.html - Тімченко Олександр Володимирович. Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалізація, прогнозування, діагностика та корекція): дисертація д-ра психол. наук: 19.00.06 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003. - 35 арк.

7. http://www.uapravo.net/data/base27/ukr27997.htm - Інструкція з порядку організації та здійснення психологічної експрес-діагностики працівників органів внутрішніх справ України.

8. http://www.viche.info/journal/1780/ - Наукова бібліотека: В.Бесчастний. Міжнародний досвід у діяльності міліції України.

9.  http://bezreferata.com/ukr/r469/Psihologo_... - Психолого-педагогічні технології безпеки працівників податкової міліції.

10. http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/7690/7693/ - Розділ 1. Адаптація працівників органів внутрішніх справ до професійної діяльності - 1.1. Психологічні чинники професійної адаптації (а токож інші розділи повнотекстового підручника).

Також пропонуємо Вам самостійно провести пошук у мережі Інтернет за допомогою будь-якої пошукової системи, адже матеріали із зазначеної теми потребують ретельного опрацювання, аналізу та узагальнення.

ID: 1998, 21.03.2010 01:46
Допоможіть будь ласка знайти матеріал на тему : "Особистісна тривожнісь людей похилиго віку". Дуже дякую

Шановний користувач!

Радимо Вам переглянути наступні джерела:

1. http://eprints.zu.edu.ua/4002/1/Довгаленко_Г.І..pdf - Особливості психотерапевтичного процесу осіб похилого віку з тривожно-депресивними розладами.

2. http://irkchat.narod.ru/texts/psy-txt-stary.htm - Психология старости и старения: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений / Сост. О. В. Краснова, А. Г. Лидере. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 416 с. (полный текст).

3. http://www.ref.by/refs/68/34261/1.html - Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период.

4. http://www.depressia.com/page_1054.html - Неврозы у пожилых людей.

5. http://www.provisor.com.ua/archive/2007/N21/dmitrieva.php - Е. Г. Дмитриева. Психосоматические аспекты пожилых людей.

6. http://geront.kiev.ua/psid/2009_3.pdf - Чайковська В. В., Єгорова Л. В. Потреби літніх людей у різних видах медико-
соціа льної допомоги в умовах територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів.

7. http://revolution.allbest.ru/psychology/00074620_0.html - Проблемы пожилых людей в социальной среде и методы их выявления (реферат). Обратите также внимание на большой список подобных работ по этой теме.

8. http://www.beka.ru/php/content.php?id=1605 - Депрессия в пожилом возрасте.

ID: 1941, 01.03.2010 18:31
Доброго дня!!! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему:Тривожність школярів, як психологічна проблема. Дякую.

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://intkonf.org/pereverzeva-... - Переверзєва В.М. Тривожність, як психологічна причина виникнення невротичності особистості школяра.

2. http://doshkolenok.kiev.ua/pervoklashki/163-ind-pidkhid.html - Бастун Н. Індивідуальний підхід до учнів з високою тривожністю.

3. http://revolution.allbest.ru/psychology/00092610_0.html - Корекція тривожності у молодших школярів (дипломна робота).

4. http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=498 - Скаковська Л.А. Психологічна діагностика особистісної тривожності підлітків та деякі способи її подолання.

5. http://www.lib.ua-ru.net/inode/8621.html - Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / С.О. Ставицька; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. - 20 с. - укp.

А також самостійно провести пошук у будь-якій відомій Вам пошуковій системі, адже інформації із зазначеної теми в мережі Інтернет дуже багато.

ID: 1870, 03.02.2010 19:51
Здравствуйте, помогите пожалуйста с информацией на курсовую работу , тема которой : «Ефективність управління персоналом»

Заранее благодарна

Уважаемый пользователь!
Рекомендуем Вам просмотреть такие електронные источники:
1. http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/6057/6159/ - Оцінка і вимір ефективності управління персоналом. Сайт економіко – правової бібліотеки.
2. http://www.hr-portal.ru/articles/article427.php - Механизмы оценки результативности работы HR-cлужбы. Справочник по управлению персоналом.
3. http://www.rhr.ru/index/rule/about_cons/15325,0.html - Критерии эффективности работы службы персонала. Сайт Человеческие Ресурсы.
4. http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/5443 - Управление персоналом - учебник для аспирантов.
5. http://www.refine.org.ua/pageid-5387-1.html - Управління персоналом. Реферат. 

ID: 1859, 29.01.2010 17:54
Напишіть, будь ласка, де можна знайти реферат на тему "Значення практичної психології у людській діяльності"

Шановний користувач! Радимо Вам переглянути такі джерела:

1. http://ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/part1/1101.htm - О. В. Винославська. Психологія. Навчальний посібник. - Київ, 2005 (повний текст). Особливості психології як науки. Значення психологічних знань для людини.

2. http://www.psychology-online.net/articles/doc-8.html - А.Р. Лурия. Практическое значение психологии.

3. http://anvsu.org.ua/index.files/Articles/furman_vystup.htm - Фурман А.В. Сфера психології у вітакультурному парадигмальному обгрунтуванні.

4. http://referatik.net.ua/referaty/referat_43591.html - Психотехника і практична психология (реферат).

5. http://ua.textreferat.com/referat-9977-3.html - Що дає вивчення психології сучасному спеціалісту.

6. http://azps.ru/articles/cmmn/cmmn54.html - Общая психология >> Задачи современной психологии.

7. http://revolution.allbest.ru/psychology/00010336_0.html - Психологія як наука (реферат). Також зверніть увагу на перелік подібних тем рефератів у правій частині сторінки.   

ID: 1807, 30.12.2009 20:04
Доброго дня!!!!!
Чи не могли б ви підказати мені, яку краще наукову літературу використати до теми "Психологія особливих взаємин з батьками у підлітковому віці" ?

Шановний користувач, рекомендуємо опрацювати таку літературу:

Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей : учеб. пособие для студ. вузов. - М. : Дашков и К, 2008. - 224 с.
Ковалев С.В. Психология семейных отношений. - М. : Педагогика, 1987. - 159 c.
Ковалев С.В. Психология современной семьи : информационно-метод.материалы к курсу "Этика и психология семейной жизни". - М. : Просвещение, 1988. - 208 c.
Коваль О. М. Вплив сімейних відносин на розвиток суїцидальності у підлітків // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць. - Херсон : Вишемирський В. С., 2006. - С.106-108
Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Знання, 2006. - 325 с.

ID: 1791, 19.12.2009 13:52
Доброго дня. Допоможіть знайти відповіді на такі теми: структура і закони спілкування; явища: ореалу, новизни, бумерангу, первинності. Ефекти: стереотипізації, ідентифікації. Дуже дякую!!!

Шановний користувач, пропонуємо такий список джерел:

Дічек Н.П. Модернізація теоретико-методологічних підходів до вивчення історико-педагогічних явищ [Текст] / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. - 2006. - N4. - С. 70-81
Філіппова, І. Ю. Міжкультурна комунікація: психологічний дискурс [Текст] / І. Ю. Філіппова // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - N4. - С. 9-12. - Библиогр. в конце ст.
Дорогунцов, С. Ідентифікація цивілізаційного розвитку: проблеми моделювання й аналізу [Текст] / С. Дорогунцов, О. Ральчук // Вісник Національної Академії Наук України. - 2006. - N12. - С. 25-42. - Библиогр. в конце ст.
Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. Ін-т психологіїї, історії та соціол. ; редкол.: О. Є. Блинова (відп. ред.) та ін. - Херсон : Вишемирський В. С., 2006. - 351 с.
Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні : [зб. доп. учасн. наук.-практ. конф.] / Укр. центр політ. менедж., Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; ред. С. Д. Максименко та ін. - К. : Укр. Центр полiт. менедж., 2003. - 511 с.
Цимбалюк, Іван Миколайович.Психологія спілкування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2007. - 464 с.
Головатий, Микола Федорович. Політична психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Головатий ; ред. І. В. Хронюк. - 2-ге вид. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 400 с.
 

ID: 1788, 17.12.2009 20:51
Добрий вечір шановні працівники віртуальної довідки, допоможіть найти матеріал в інтернети для написання контрольної з предмету Конфліктологія на тему: Підготовка керівників вашої організації до проведення, конструктивних, переговорів із керівником іншої організації, яка має власні цілі, що відрізняеться від цілі вашої організації. Методи індивідуальної і колективної підготовки до переговорів!

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://www.twirpx.com/files/humanitarian/psychology/conflicts/ - Електронна бібілотека. Розділ "Конфліктологія" містить більше 40 повнотекстових видань. Наприклад: 1) Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія переговорів. Підручник. – Рівне: Перспектива, 2007. – 389 с. (завантажується у форматі doc). 2) Пірен М.І. Конфліктологія. (завантажується у форматі pdf). 3) Крюкова Т.В. Основы теории принятия решений в конфликте: Учебное пособие. - Спб. , 2005. - 88 с.(завантажується у форматі doc) тощо.

2. http://eprints.ksame.kharkov.ua/780/ - Зінчина О.Б. (2007) Конфліктологія: Навчальний посібник. (завантажується у форматі doc).

3. http://chitalka.info/ps_17/index.html - Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. - 2-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 256 с.: ил. - Библиогр.: с. 250–254 (повний текст).

4. http://zakonoposlusnik.narod.ru/chit_onlain.htm - Іванов В.М. Юридична конфліктологія. (завантажити підручник у форматі pdf).

5. http://revolution.allbest.ru/psychology/00006924_2.html - Психологія ведення ділових переговорів (дипломна робота). Зверніть увагу на схожі роботи у меню справа.

ID: 1721, 20.11.2009 12:50
чи наявна в быблыотеці дисертація Поповича про соціально-психологічні очікування? Чи можна її переглянути і в інтернеті?

Шановний користувач! Книга: Попович, Ігор Степанович. Соціально-психологічні очікування в людських взаєминах [Текст] : [монографія] / І. С. Попович ; наук. ред. М. Й. Боришевський ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Херсон : ХМД, 2009. - 239 с. : рис., табл. - Глосарій: с. 209-215. - Бібліогр.: с. 216-228. - Імен. покажч.: с. 229-231. - Предм. покажч.: с. 232-233. є у нашії бібліотеці у відділі нових надходжень (Детальніше на сторінці: http://www.lib.kherson.ua/new-books.htm ).

В мережі Інтернет можна переглянути такі матеріали:

1. www.lib.ua-ru.net/diss/cont/341223.html - Попович Ігор Степанович. Соціально-психологічні очікування в міжособистісній взаємодії у групах курсантів вищих навчальних закладів МВС України. : Дис... канд. наук: 19.00.05 - 2008. (в повному доступі вступ до роботи).

2. disser.com.ua/content/341223.html - Попович І.С. Соціально-психологічні очікування в міжособистісній взаємодії у групах курсантів вищих навчальних закладів МВС України. – Рукопис. (анотація до роботи та список опублікованих праць з теми).

3. linksdir.com.ua/linkinfo_43603.html - Соціально-психологічні очікування в міжособистісній взаємодії у групах курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / І.С. Попович; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2008. — 16 с. — укp. (можна скачати за невеличку плату).

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031