Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Література про життя та творчість А.Й.Копштейна

Меню розділу
ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ А.Й.КОПШТЕЙНА
 
СТАТТІ В ЗБІРНИКАХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
 
1935

78. Підгайний Л. Оптимістична лірика //За марксо-ленінську критику.- №5.- С. 8 І-84.

Про збірку поезій «Розмова»

 
1936

79.Творчий вечір А. Копштейна //Червоний шлях.- №1.- С. 186—187.

 

80. Савченко Я. Творче дозрівання //Літ.газ.-29лип.

Про збірку поезій «Джерело»

 

81. Савченко Я. Лірична єдність //Літ. газ.- 6 серп.

 

82. Обговорення книги поезій Арона Копштейна //Літ.газ.- 17 листоп.

Про збірку поезій «Джерело»

 

1937

83.Воскрекасенко С. «Джерело» //Літ. критика. - №5.- С. 94—97.

 

84. Смульсон Л. Три поети //Молодняк.- №5.- С.129—137.

Копштейн А., с. 132—136.

 

1938
85.Новак Я. Копштейн А. «Держава сонця» //Літ. критика.- №2.- С. 133-135.
 
1939
86. Андреев И. «Радостный берег» //Лит. обозрение.- №21.-С. 28—30.
 
1940
87.Крижанівський С. Товариш: [Пам’яті поета А. Копштейна]//Літ. газ.- 30 серп.
 
1941
88.Арон Копштейн: До річниці з дня смерті //Рад. Україна.- №1.-С. 127.
 

89. Вірші А. Копштейна [«Синє море»] //Комуніст.- 5 берез.

 
90. Вшанування пам’яті А. Копштейна.//Літ. газ.- 10 січ.
 
91. Гончаренко І. На смерть поета А. Копштейна //Літ. жур­н.- №3.- С.18.
 
92. Джатіев Т. Бойовий друг //Рад. л-ра.- Кн. 3.- С. 94-121.
 
93. Джатиев Т. Памяти героя: Из фронтовой зап. книж­ки //Знамя.- №2.- С. 102-116.
 
94. Кацнельсон А. Пам’яті друга поета-бійця А. Копштейна //Рад. л-ра.- №3.- С. 122-125.
 
95. Крижанівський С. Арон Копштейн //Мол. більшовик.- №4.- С.88-95.
 
96. Кундзіч О.Посмертні видання: [«Вибрані твори» й «Синє море»] //Рад. л-ра.- № 4/5.- С. 321—327.
 
97. Масенко Т. Арон Копштейн //Літ. газ.- 7 берез.
 
98. Пам’яті Арона Копштейна //Літ. газ.- 7 берез.
 
99. Первомайський Л. Арон Копштейн //Копштейн А. Вибрані твори.- К.,- С. 3-15.
 
100. Первомайський Л. Поет, боєць, патріот //Комсомо­лець України. - 4 берез.
 
1948

101. Бурляй Ю. І словом, і життям //Дніпро.- №2.- С. 104—114.

Про творчість А. Копштейна, М. Шпака, Д. Канівського.

  
1955
102.Крижанівський С. Арон Копштейн //Копштейн А. Поезії.- К., - С.3-14.
 
103. Петров Ю. Поет – воїн: До 15-річчя з дня загибелі А. Копштейна //Літ. газ. - 3 берез.
 
1956
104. Первомайський Л. Арон Копштейн //Первомайський Л. З щоденника поета.- К. - С. 120-130.
 
105. Трегуб С. Образ поэта //Дружба народов. - №6.- С. 165-170.
 
1959
106. Гетманец М.Ф. Творчество А.И.Копштейна //Науч. Зап. Харьк. пед. ин-та.- Т. 32.- С. 21-53.
 
1965
107. Бондар В. Березневий спів: Пам’яті Арона Копштейна //Ленін. зміна.– 17 берез.
 
108. Гельфандбейн Г. Життя, як спалах: До 50-річчя А. Копштейна //Літ. Україна. - 23 берез.
 
109. Гетманец М.Он при жизни хотел быть таким...//Радуга.-№7. - С.169-173.
 
110. Гетьманець М. Пісня в строю: //Прапор. - №3. - С. 86-87.
 
111. Котляров Б. Живое сердце поэта: К 50-летию со дня рожд. Арона Копштейна //Красное знамя. - 28 март.
 
112. Моторний О. Журналіст, поет, громадянин:[До 50- річчя від дня народж. А.Копштейна] //Наддніпрян. правда.- 18 берез.
 
1966
113. Кацнельсон А. Серце дитяче і мужність бійця //Копштейн А. Поезії.-К.-С. 5-10.
 
1967
114. Моторний О. Співець землі Таврійської //Ленін. прапор. - 16 квіт.
 
1968

115. Поруч з нами: Спогади про письменників, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни.- X.: Прапор.- 200 с.

Копштейн А., с. 76-97.

 

1973
116. Плахтін І. Таврійський легінь: Спогади про поета //Наддніпрян. правда. - 9 груд.
 
1975
117. Поет-воїн //Вечір. Харків. – 18 берез.
 
1980

118. Наровчатов С. Мы входим в жизнь: Кн. молодости. - М.: Сов. писатель.- 286 с.

Копштейн А., с. 199,202.

 
1983
119.Гришко М. Словом і власною кров’ю поета //Наддніпрян. правда.- 8 трав.
 
1985
120. Котляров Б. Пам’яті поета-воїна //Вечір. Харків.– 21 берез.
 
1986

121. Крижанівський С. Арон Копштейн //Крижанівський С. Ми пізнавали неповторний час: Портрети, есе, спогади. - К.- С.77-84.

 
1990
122. Акказіева Т. Волохинська, Волохинська…//Ленін. прапор. - 24 берез.
 
123. Сич А. Син весни //Наддніпрян. правда.- 18 берез.
  
1995
124. Левитас И. Строка, оборванная пулей //Евр. вести.-Дек.- (№23/24).- С.7.
 
1997
125. Пентелюк М. І. Штрихи до оцінки художньої творчості А.Копштейна //Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: Наук. доп. Міжнар. наук.-метод. конф. 21-24 трав. Ч.II.-Херсон.-С 110-113.
 
1998

126. Зубрис Г. Еврейская шеренга русской поэзии //Голос надежды: Поэтич. сб /Ред.-сост. В.С.Плоткин.- Херсон.- С.3-9.

Є про А.Копштейна.

 
2000
127. Голобородько Я.Ю. Арон Копштейн //Голобородько Я.Ю. Літературний процес Таврійського краю: Навч.- метод. посіб.- Херсон.-С.81-90.
 
128. Зубрис Г. Поэт Арон Копштейн //Площадь Свободи. Херсон. - №12.-С.13.
 
2001
129. Акказієва Т.Муза Арона Копштейна //Джерела. - 26 лип.
 
 
130. Акказієва Т. ”Я народився в Херсоні...”//Арон Копштейн : Біобібліогр. покажч./ОДБ, ОУНБГ ім.Олеся Гончара. - Херсон. - С.3-10.- (Сер. ”Херсонські письменники – дітям”).
 
131. Голобородько Я.Ю. Муза Арона Копштейна: неспокій серця і душі...” //Арон Копштейн : Біобібліогр. покажч./ОДБ, ОУНБГ ім.Олеся Гончара.- Херсон. - С.11-16.- (Сер.”Херсонські письменники – дітям”).
 
132. Голобородько Я.Ю. Поетичний шлях Арона Копштейна //Голобородько Я.Ю. Хронологія слова: письменники українського півдня: Навч. посіб.- Херсон.-С.131-143.
 
2002
133. Акказієва Т. ”Я народився в Херсоні...”//Учитель.-12 верес.
 
2003

134. Голобородько Я.Ю. Письменники і Херсон.- Херсон: Персей.- 128с.

Копштейн А., с.39-41.

 
 
ВІРШІ, ПРИСВЯЧЕНІ А. КОПШТЕЙНУ
 
135. Бриф М. Там, на юге //Ленін. прапор. - 1988.- 25 черв.
 
136. Гончаренко І. На смерть поета А.Копштейна //Літ. журн.-1941.-№3.- С.18.
 
137. Кацнельсон А. Пам’яті друга поета-бійця А. Копштейна //Наддніпрян. правда.-1941.- 5 берез.
 
138. Масенко Т. Памяти бійця першого лижного батальйону – поета Арона Копштейна //Літ. журн.-1941. - №2.- С32.
 
139. Плоткіна І. Пам’яті Арона Копштейна //Наддніпрян. правда.- 1990.- 5 верес.
 
140. Шамша П. “...Я розгорну листочки білі” //Наддніпрян. правда.- 1941.- 2 лют.
 
 
ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ
 
141. Копштейн Арон Йосипович [5 (18).III.1915, м. Очаків, тепер Миколаїв. обл. - 4. III.1940] - укр. поет //УРЕ.- 2-е вид.- К., 1980.- Т.5.-С.394.
 
142. Копштейн Арон Иосифович [5 (18).З.І915, Очаков, - 4.3.1940, Суоярви (Россия)], укр. сов. поэт // БСЭ.-3-е изд. -М., 1973.-Т.13.-С. 132.
 
143.Копштейн Арон (1915 - 1940). укр. поет //Енциклопедія україно-знавства.- Перевид. в Україні.- Л., 1994.-Т. 3.- С. 1131.
 
144. Копштейн Арон Иосифович (1915 - 1940) //Украинский советский энциклопедический словарь.- К., 1988.-Т.2.-С. 131.
 
145. Копштейн Арон Йосипович [5 (18). III. 1915, м. Очаків, тепер Миколаїв. обл. - 4.III.1940] - укр. рад. поет //Українська літературна енциклопедія: В 5-ти т.- К., 1990.-Т.2.- С.563.
 
146. Копштейн Арон Иосифович (18.III. 1915, г. Очаков, - 4.III. 1940) -укр. сов. поэт //Краткая литературная энциклопедия: В 8-ми т.- М., 1966.-Т.З.-С. 723.
 
147. Украинская литература [и евреи в ХХ веке] //Краткая еврейская энциклопедия в 10 т. - Иерусалим, 1996. - Т.8. - Кол. 1274-1278.
 

148. Дей О.І. Словник українських псевдонимівта криптонімів: (XVI-XX ст.).- К.:Наук. думка, 1969.- 559 с.

Про псевдоніми А.Копштейна - с. 93, 484.

 
*  *  *
 
149. [Біогр. довідка, портрет та бібліогр. творів]. // Укра­їнська радянська поезія: Антологія.- К., 1948.- С. 401.
 
150. Арон Копштейн :[Коротка біогр. довідка] //Українська радянська поезія.- К., 1951.- С. 659.
 
151. Арон Копштейн: [Біографія] //Антологія української поезії: В 4-х т. - К., 1957.-Т.4.- С. 65.
 
152. Арон Копштейн (1915—1940): [Биогр. справка] //Антология украинской поэзии: В 2-х т.- М., 1958. -Т.2.- С. 524.
 
 153. [Арон Копштейн] //Антологія української поезії: В 6-ти т. – К., 1985.-Т.5.-С. 15.
 
154. Арон Копштейн.: [Портрет] //Мол. більшовик.- 1940.- № 4.- С.89; 1957.- №4.- С.88.
 
155. Арон Иосифович Копштейн // Шалом. – 2000. - № 11. – С. 6: фотогр.
 

156. Книга Памяти. Российская Федерация: В 10-ти т.- М.,2004.-Т.5.-С.397.

Томи 2-9 цього видання містять списки воїнів, які загинули під час радянсько-фінляндської війни. У 5-му томі є відомості: “Копштейн Арон Иосифович, 1915 г.р., г. Очаков. Красноармеец. 389 лыжэск, 88 сд. Погиб в бою 04.03.1940.”

 

157. Кутинський М. Некрополь України: Довід. про місця поховання або смерті історич. і культур. діячів України від давнини до сучасності //Дніпро.- 1995.- № 10/11.- С. 138-144.

Копштейн А., с. 138.

 

158. Олтар скорботи : Мартиролог укр. письменства: //Літ.Україна.-1997.-20 берез.-С.7.

Є відомості про А.Копштейна

 
 
БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
 

159. А.И.Копштейн: Памятка читателю /ХОУНБ им.А.М.Горького; Сост. А.П.Мокрицкая.- Херсон, 1984.- 2 с.

 

160. Арон Копштейн : Біобібліогр. покажч./ОДБ, ОУНБГ ім.Олеся Гончара.- Херсон, 2001.-24с.- (Сер.”Херсонські письменники – дітям”).

 

161. Копштейн Арон Йосифович. 1915-1940: [Коротка біогр. довідка, бібліографія творів та літ. про нього] //Українські письменники: Бібліогр. слов.: У 5-ти т.- К., 1965.-Т. 4.- С. 699-702.

 

162. Копштейн Арон Йосипович: [Коротка біогр. довідка] //Літературна Харківщина: Довідник /За заг. ред. М.Ф.Гетманця. - Х., 1995. - С. 180.

 

163. [Арон Копштейн] //Письменники Радянської України: Біобібліогр. покажч. - К., 1970.-С.209.

 

164. Арон Йосипович Копштейн //Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2005 рік: Бібліогр. покажч.- Херсон, 2004.-С. 28-31.

 

165. ”Веселка” - дітям: Бібліогр. покажч. дит. л-ри. 1934-1984.-К.: Веселка, 1985.-631 с.

Копштейн А., с. 433.

 

166. Видавництво “Радянський письменник”, 1933-1983: [Кат. кн.] /Уклад. П’янов В.Я.- К.: Рад. письменник, 1983.-278 с.

Копштейн А., с. 139,266.

 

167. Каталог Библиотеки всемирной литературы: Библиогр. описание томов.- М: Худож. лит., 1979.- 160с.

Копштейн А., с. 68, 93.

 

168. Каталог книг издательства «Художественная литература»: 1946-1966.- М.: Худож. лит., 1970.-Т.1- 610 с.

Копштейн А., с. 264,271, 293, 314.

 

169. Каталог книг издательства «Художественная литература»: 1946-1966.- М.: Худож. лит., 1970.- Т.2.- 505 с.

Копштейн А., с. 140.

 

170. Мацуев Н. Советская художественная литература и критика, 1958-1959: Библиография.- М.: Сов. писатель, 1962.-672 с.

Копштейн А., с. 168, 625.

 

171. Прапор. 1956-1988: Покажч. змісту журн. /Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка.- X., 1989.- 301 с.

Копштейн А., с. 106.

 

172. Художня література, видана на Україні за 40 років, 1917-1954: Бібліогр. покажч.: Ч. І. Українська художня література. - X.: Вид. Кн. палати УРСР, 1958.- 438 с.

Копштейн А., с. 167.

 

173. Шиперович Б. Издательство «Советский писатель»: Библиография, 1934-1974.-М.: Сов. писатель, 1982.-551 с.

Копштейн А., с. 149.

 

174. В литературном строю: Воспоминания о сов. писателях: Рек. библиогр. справ.- М.: Книга, 1987.- 247 с.

Копштейн А., с. 215.

 

175. Співдружність літератур: Бібліогр. покажч., (1917-1966).-X.: Ред.- вид. від. Кн. палати УРСР, 1969.- 560 с.

Копштейн А., с. 370, 432, 554.

 

176. М.Т.Рильський: Бібліогр. покажч., 1907-1965.- К., 1970.-518 с.

Копштейн А., с. 241, 507.

 

 

ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

177.Державний архів Херсонської області: Путівник /Держ. ком. архівів України, ДАХО. – К., 2003.-738 с.- (Архівні зібрання України).

Копштейн А.Й., с. 464-465.

 

Ф.р. 3818 оп. 1 спр.1 (особистий фонд)

 

178. Лист Арона Копштейна брату про службу в Червоній Армії на Далекому Сході і фотографія поета (27 груд. 1937 р.).- Фотокоп.-5 арк.

 

179. Листи Олександри Савчук до брата А.Копштейна про відправку на фронт і поранення поета (8 січ., 14 берез. 1940 ).- Фотокоп.- 4 арк.

 

180. Лист українського поета С.Крижанівського до сестри поета про збирання й видання творів А. Копштейна (24 лют.1955 р.).- Фотокоп.- 2 арк.

 

181. Заява спадкоємців Арона Копштейна про авторські права на його твори та лист поету Леоніду Первомайському про дитячі роки поета (1957 р.).- Коп.- 7 арк.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031