Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Копштейн Арон Йосипович

Меню розділу

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

 

 

З нагоди 90 – річчя з дня

народження та 65-річчя від дня смерті

 
 
 
КОПШТЕЙН АРОН ЙОСИПОВИЧ
(1915 – 1940)
 
Науково–допоміжний біобібліографічний покажчик літератури
 
 
 

Херсон-2005


Укладач

Відповідальний редактор 

Відповідальна за випуск

Комп’ютерний набір

Комп’ютерна верстка

 

О.В.Лянсберг

Л.І.Зелена

Л.В.Неділько

О.В.Лянсберг

О.В.Смєшко

 
               
               
 
 
 
 
 
 

 
ВСТУП
 Науково-допоміжний біобібліографічний покажчик про життя та творчість Арона Йосиповича Копштейна (1915-1940) виходить з нагоди 90-річчя з дня народження та 65-річчя від дня загибелі поета.
В 2001 році обласною бібліотекою для дітей та науковою бібліотекою імені О.Гончара у серії “Херсонські письменники – дітям” був виданий біобібліог-рафічний покажчик „ Арон Копштейн ”. У покажчику представлені глибокі, змістовні статті місцевих дослідників творчості поета Т.Акказієвої та Я.Голобородька, в яких ґрунтовно висвітлено його зв’язок з Херсоном. Вони зацікавлять користувачів і запропонованого посібника
Однак, хронологічні, та й змістовні, межі зібраних публікацій в окремих розділах посібника не відповідали вимогам, що ставляться до бібліографічного видання рекомендаційного характеру. Так, матеріали про життя та творчість А.Копштейна, що друкувались у часописах, вміщено переважно з 1984 по 2000 рік, тобто останніх років. Таким чином, багато матеріалів, що були виявлені у процесі роботи над покажчиком, не були оприлюднені. Це, в основному, спричинило до необхідності видання науково-допоміжного біобібліографічного покажчика, який якби розширює уявлення про життя та творчість А.Копштейна.
Покажчик має за мету допомогти літературознавцям, викладачам літератури, студентам, бібліотечним працівникам, краєзнавцям, а також всім, хто цікавиться творчістю поета-земляка, у вивченні та популяризації його творчої спадщини та публікацій про нього.
До посібника включено всі видання його збірок поезій, прижиттєві публікації в херсонських та харківських періодичних виданнях , а також література про нього. Це публікації в збірниках, журналах та газетах, виявлені станом на 1 січня 2005 року в результаті вивчення фондів, каталогів і картотек, бібліографіч-них посібників Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гончара, фондів бібліотеки літературного відділу краєзнавчого музею, документів Державного архіву Херсонської області, зокрема особистого фонду А. Копштейна.
Науково-допоміжний біобібліографічний покажчик відкриває вступна стаття місцевого поета О. Бутузова, а також хронологічна канва життя і творчості А.Копштейна.
Покажчик складається з двох частин.
До структури першої з них - “Твори А.Й.Копштейна”- увійшли п’ять розділів:
“Окремі видання” відображають усі видання збірок поезій поета. Повного зібрання не має у своїх фондах жодна бібліотека Херсона, тому біля кожного бібліографічного запису збірки є сигла бібліотеки - фондоутримувача. Якщо сигла відсутня, це означає, що цього видання немає в фондах найбільших бібліотек Херсона.
Розділ “Публікації в збірках та періодичних виданнях” містить усі виявлені публікації окремих віршів, крім збірок, в українських та російських часописах та газетах.
У розділі “Публікації в місцевих періодичних виданнях”, крім віршів, відображені статті та замітки Арона Копштейна, які були опубліковані у 1932-1933 роках, коли він працював журналістом в херсонській газеті “Наддніпрянська правда”. Вони супроводжуються короткими анотаціями довідкового характеру.
У вищеназваних розділах прийнято хронологічний порядок розміщення матеріалу як такого, що найбільш послідовно розкриває літературну спадщину поета.
Розділ “А.Копштейн як перекладач” включає переклади з єврейської, грузинської та білоруської мов українською та з української російською.
Розділ “Твори А. Копштейна в перекладах” включає переклади віршів поета російською та білоруською мовами .
Друга частина покажчика - “Література про життя та творчість А.Й.Коп-штейна” - також складається з п’яти розділів.
Матеріали розділу“Статті в збірниках та періодичних виданнях” розташовані в хронологічному порядку, а в межах року – за алфавітом. Це дає уявлення про інтенсивність вивчення творчості поета літературознавцями в різні періоди. Вірші херсонських поетів, присвячені Арону Копштейну, відображені в окремому розділі в алфавіті авторів.
До покажчика включені також довідкові та бібліографічні видання про життя та творчість поета.
Відділ рукописів Інституту літератури імені Т.Шевченка Національної Академії наук України (Київ) має у своїх фондах документи з історії єврейської літератури - головним чином особисті фонди єврейських письменників и поетів, перекладачів і дослідників єврейської літератури. Серед них - Арон Копштейн.В його особистому фонді (Ф.181) зберігаються машинописні тексти збірників віршів, в тому числі “Єврейські пісні (з народних мотивів)” українською мовою с авторською правкою, а також фотографія А.Копштейна с дарчим надписом від 7 квітня 1931року.
В запропонованому покажчику розкрито особистий фонд Арона Копштейна, який зберігається в Державному архіві Херсонської області.
Висловлюємо вдячність працівникам відділу „Україніка” Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка за наданий список публікацій з харьківських періодичних видань, які зберігаються у її фондах.

 

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031