Херсонская областная
универсальная научная библиотека
им. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-ВС: 9:00-18:00
Меню раздела

Виртуальная справочная служба

Задать вопрос

Год Месяц
ID: 2716, 28.01.2014 20:11
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему "Природні екологічні катастрофи Херсонської області"

Шановний користувач!

Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

 1. Андреев, А. Взорвется или не взорвется Черное море? / А. Андреев // Гривна. – 2002. – 10-17 янв. (№2) – С.14.
 2. Вишневський, В. Підтоплення: причини і наслідки / В. Вишневський // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 104. – С.10.
 3. Пономарьова, А. Сучасні природні техногенні явища на території Херсонської області / А. Пономарьова, Д. Мальчикова // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. – Херсон, 2005. – Вип.1. – С.48-55.
 4. Романенко, Г.М. Проблеми і завдання щодо формування засад нової прогнозованої та екологічно безпечної водогосподарської політики в Херсонській області та Причорноморському регіоні / Г.М. Романенко // Український географічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 52-54.
 5. Чорний, С.Г. Опустельовання та  можливі сценарії його розвитку на Херсонщині / С.Г. Чорний // Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні: стан та перспективи : зб. наук. праць. – Херсон, 2003. – С. 174-183.
 6. Шарко, В. Вплив нафтохімічного забруднення на екологічну безпеку півдня України / В. Шарко // Студентські наукові студії : зб. наук. праць студентів. – Херсон, 2007. – С. 28-30.
ID: 2715, 10.01.2014 09:45
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для опрацювання при роботі над курсовою "Термінологія в дисциплінах книгознавчого циклу: книгознавстві, бібліології, бібліографії, бібліотекознавстві, книжковій справі".

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. Леонов В. П. Технобиблиография - новый этап развития библиографии / В. П. Леонов // Библиография. - 2011.  - N 3. - С. 14-18.
2. Солоіденко, Галина. Розвиток бібліотекознавчої термінології в Україні (20-30-ті роки XX ст.) / Г.  Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 2003.  – N 4. - С. 23-32.
3. Солоіденко, Галина. Стан та перспективи розвитку бібліотечної термінології / Г.  Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 2002.  – N 4. - С. 31-36.
4. Солоіденко, Галина. Українська бібліотечна термінологія: традиції, пошуки та здобутки / Г.  Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 2004.  – N 5. - С. 21-28.
5. Стрішенець, Надія. Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології / Н.  Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2007.  – N 2. - С. 20-25.
6. Стрішенець, Надія. Синонімія у бібліотечно-інформаційній термінології / Н.  Стрішенець // Вісник Книжкової палати . - 2007.  – N 5. - С. 19-21.
7. Васильченко, Микола. Термінологія, термінологія... / М.  Васильченко // Бібліотечний вісник. - 2007.  – N 5. - С. 54-55.
8. Солоіденко, Галина. Термінологічна діяльність у контексті бібліотекознавчих досліджень другої половини XX століття // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К. : НБУВ. - Вип. 19. - 2007. - С. 669-679. - Бібліогр. у кінці ст.
9. Стрішенець, Надія. Розвиток професійної термінології як засобу взаєморозуміння між бібліотекарями різних країн // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К. : НБУВ. - Вип. 11. - 2003. - С. 51-58. - Бібліогр. у кінці ст.

ID: 2714, 02.01.2014 10:43
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для розкриття теми "Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах оптово-роздрібної торгівлі". Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. Бутинець, Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, І. В. Замула ; за ред. Ф. Ф. Бутинця, ред. Н. М. Малюга. . - Житомир : Рута, 2007. - 280 с. : табл.
2. Бухгалтерський облік в торгівлі: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред.: Ф. Ф. Бутинця, Н. М. Малюги. . - Житомир : Рута, 2002. - 573 с.
3. Для підприємств торгівлі. Як оптовику прийняти готівку без РРО: варіанти на вибір // Все про бухгалтерський облік. – 2012. - № 37. – С. 38.
4. Мерчандайзинг оптовика і роздрібного торговця: точки дотику // Все про бухгалтерський облік. – 2010. - № 70. – С. 7.
5. Міщанюк, Л. Л.  Проблеми внутрішнього контролю на підприємствах оптової торгівлі / Л. Л. Міщанюк // Кримський економічний вісник. - 2013. - N 2. - С. 44-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
6. Оптова та роздрібна торгівля: як їх розрізняти підприємцю-єдиннику // Все про бухгалтерський облік. – 2013. - № 51. – С. 26.
7. Як відрізнити оптову торгівлю від роздрібної та навіщо це потрібно // Все про бухгалтерський облік. – 2008. - № 79. – С. 6.

ID: 2713, 14.12.2013 13:10
Допоможіть будь ласка з матеріалами(байдуже: інтернет джерела, книги)
"Нерозвиненість батьківських почуттів, як предмет дослідження практичного психолога"

Шановний користувач! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:

Кляпець, О. Роль батьківства в особистісному самоздійсненні чоловіка [Текст] / О. Кляпець // Соціальна психологія. - 2008. - N2. - С. 132-140. - Бібліогр. у кінці ст.
Ладивір, С. Секрети батьківської педагогіки [Текст] : родина має дати дитині любов і захист / С. Ладивір // Дошкільне виховання. - 2008. - N6. - С. 3-6.
Крастокутська, Л. М. Батьківський такт [Текст] / Л. М. Крастокутська // Виховна робота в школі. - 2009. - N2(лют.). - С. 31-32.
Кравченко, Н. Ставлення батьків до проблеми виховання дітей [Текст] / Н. Кравченко, І. Раєвська // Початкова освіта. Шкільний світ. - 2009. - N12. - С. 3-5. - Бібліогр. у кінці ст.
Доброєр, О. Відповідальне батьківство: роль і значення чоловіка для виховання дитини [Текст] / О. Доброєр // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N36(верес.). - С. 22-24.
Бєляєва, О. Поговоримо про необхідність батьківських обіймів [Текст] / О. Бєляєва // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N41(листоп.). - С. 30-32.
Джуряк, Г. Чотири стилі батьківського виховання [Текст] / Г. Джуряк // Психолог. Сер., Шкільний світ. - 2011. - N 20(трав.). - С. 26-33 : табл.
Тюптя, О. В. Батьківство як фактор розвитку особистості чоловіка [Текст] / О. В. Тюптя // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - N 7. - С. 15-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
Завгородня, Т. Епістолярний жанр як важливий засіб батьківського виховання [Текст] / Т. Завгородня // Рідна школа. - 2013. - N 8/9. - С. 20-24. - Бібліогр. наприкінці ст. -
Шкуратенюк, Г. Вплив батька на розвиток особистості дитини [Текст] / Г. Шкуратенюк, Г. Циганенко // Психолог. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 21(листоп.). - С. 7-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
Федяєва, В. Л. Сімейна педагогіка : хрестоматія / Валентина Федяєва ; голов. ред. О. Ю. Бєляєва ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вид-во ХДУ , 2007 - Т. 1. - 2007. - 452 с. : портр. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Т. 2. - 2007. - 580 с. : портр.

ID: 2712, 29.11.2013 14:14
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас в наличии роман " Невидима людина [Текст] : пер. з англ. / Г. Уельс. - Х.-О. : Дитвидав ЦК ЛКСМ, 1936. - 137 с.".
Если нет, можно ли воспользоваться услугой межбиблиотечного абонемента?
Заранее спасибо.

Шанивний користувачу, у фондах нашої бібліотеки такої книги немає. Але є: Уеллс Г. Д. Війна світів : фантаст. романи / Г. Уеллс; Пер. з англ. М. Іванов, Д. Паламарчук. - К. : Дніпро, 1967. - 499 c. - Зміст: Машина часу, Невидимець. Послугою міжбібліотечного абонементу Ви можете скористатися за адресою http://www.lib.kherson.ua/mba.htm

ID: 2711, 27.11.2013 02:32
Доброго ранку. Допоможіть ,будь ласка, з літературою для курсової роботи з цивільного та сімейного права на тему: "Правовий статус майна подружжя". Якщо можна, то і електронні ресурси. Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Євко В. Ю. Правовий режим майна осіб, між якими був зареєстрований недійсний шлюб або шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду / В. Ю. Євко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010.  - № 6. - С. 90-102.
 2. Антошкіна В. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом права спільної сумісної діяльності / В. Антошкіна // Право України. - 2005.  - № 8. - С. 75-78.
 3. Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя / В. Антошкіна // Право України. - 2005. - № 3. - С. 95 – 97.
 4. Онишко О. Б. Майнові відносини подружжя за законом відповідно до шлюбно-сімейного законодавства України, Польщі та Німеччини / О. Б. Онишко // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 3. - С. 36-39.
 5. Сімейне право України : навч. посіб. для підготов. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 174 с.
 6. Спасибо-Фатєєва І. Права подружжя на майно приватного підприємства / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. - 2012. - № 11-12. - С. 294-304. - Бібліогр. в кінці ст.
 7. Тімуш І. С. Розвиток інституту шлюбного договору в правовій системі України / І. С. Тімуш // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013.  - № 4. - С. 37-43.
 8. Тодорович А. О. Особливості посвідчення договорів відчуження спільного майна подружжя / А. О. Тодорович // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011.  - № 5. - С. 133-135.
ID: 2710, 15.11.2013 12:38
Добрий день.Мені потрібна література про методи дослідження носа, глотки, гортані і вуха. Допоможіть будь ласка .Дякую.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Заріцький Л. А. Запобігання захворюванням вуха, горла і носа у школярів / Л. А. Заріцький. - К. : Здоров'я, 1973. - 41 c.
 2. Справочник по физиотерапии болезней уха, горла и носа. - К. : Здоров'я, 1981. - 207 c.
 3. Хирургические болезни глотки, гортани, трахеи, бронхов и пищевода / ред. В. Г. Ермолаев. - М. : МЕДГИЗ, 1954. - 868 c.
 4. Шапуров В. Анатомия уха, горла и носа / В. Шапуров. – Свердловськ : [б. и.], 1939. - 283 c.
ID: 2709, 12.11.2013 19:18
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас литература об иллюстрации ( история, особенности и т.д.)? Спасибо!

1. Шкаруба, Л. М. Книжная иллюстрация: на перекрестках изображения и слова / Л. М. Шкаруба. //Зарубіжна література в школах України : наук.-метод. журн. - К. : Антросвіт, 2012. -N 7/8. - с.94-96

2. Портнова, Ирина Васильевна. У истоков анималистической графики. "Кунсткамерный рисунок" в России XVIII века/ И. В. Портнова // Вестник Московского государственного областного университета. Сер., Лингвистика. - 2012. - N 3. - С. 139-143.

3. Багровников, Н. А. О художественном оформлении первой полной Лютеровской Библии/ Н. А. Багровников // Мир библиографии. - 2008. - N6. - С. 57-61

4. Шкаруба, Л. М. Книжная иллюстрация: на перекрестках изображения и слова/ Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України : наук.-метод. журн. - 2012. - N 7/8. - С. 94-96

5. Ворон, Н. И. Эволюция журнальной фотоиллюстрации/ Н. И. Ворон // Вестник Московского университета. Сер.10. Журналистика. - 2008. - N2. - С. 39-51.

6. Спирин, Матвей. Мир Воображения Уильяма Блейка / М. Спирин // Творчество народов мира. - 2010. - N3. - С. 30-37

7. Трубин, Владимир. Любимые сказки Геннадия Калиновского / В. Трубин // Творчество народов мира. - 2010. - N11. - С. 27-40

8. Шитов, Люциан. Лучшие из лучших / Л. Шитов // Художественный совет : журн. о худож. материалах и творч. технологиях. - 2010. - N5. - С. 44-48

9. Гонков, Сергей. Кто и как нас учил/ С. Гонков // Художественный совет : журн. о худож. материалах и творч. технологиях. - 2011. - N 4. - С. 13-19 : фот.

10. Гельцер, Глория. Юное искусство Бердслея / Г. Гельцер // Творчество народов мира. - 2012. - N 3. - С. 47-54

11. Иллюстрация : СБОРНИК / Сост. ЕЛЬШЕВСКАЯ Г.В. - М. : СОВ.ХУДОЖНИК, 1988. - 412 c.

12. АДАМОВ, Е. Иллюстрация в художественной литературе / Е. АДАМОВ. - М. : ИСКУССТВО, 1959. - 88 c

13. Лебедев, Г. Е. Русская книжная иллюстрация xix в. / Г. Е. Лебедев. - М. : Искусство, 1952. - 209 с

14. Кузьминский, К. С. Русская реалистическая иллюстрация 18 и 19 вв. [Текст] / К. С. Кузьминский. - М. : Госиздат, 1937

ID: 2708, 06.11.2013 15:07
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, при написанні курсової роботи як правильно розташувати джерела у списку використаної літератури в алфавітному порядку чи в систематичному?
При описі джерел електронних ресурсів у списку літератури чи необхідно вказувати наприкінці - Назва з титул. екрану, опис заснований на версії, датов., останнє оновлення? Дякую!

Шановний користувачу, рекомендуємо переглянути збірку методичних матеріалів, де Ви зможете знайти інформацію зі складання списку літератури до наукової роботи (Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел).

ID: 2707, 13.10.2013 11:41
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, литературу на магистерскую работу по теме : "Спортивная лексика современного русского языка"Заранее спасибо!)

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Авакова А. С. Наименования спортсменов-велосипедистов / А. С. Авакова // Русский язык в школе. - 1974. - № 2. - С. 111-112.
 2. Беляева С. А. Новый спортивный термин фосбери-флоп / С. А. Беляева // Русская речь. - 1976. - № 5. - С. 60-62.
 3. Даниленко В. П. Русская терминология – опыт лингвистического описания / В. П. Даниленко. -  М/ : Наука‚ 1977. - 246 с.
 4. Земская Е. А.. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. - М. : Наука, 1992. - 220 c.
 5. Логинова З. С. О словах гол, форвард, бек / З. С. Логинова // Русский язык в школе. - 1973. - № 5. - С. 100 – 101.
 6. Пинчук А. Ф. Специальная лексика на страницах спортивной печати // Спорт в зеркале журналистики : О мастерстве спортивной журналистики: cб. ст. / Сост. Г. Я. Солганик. -  М. : Мысль, 1989. - С. 197 - 209.
 7. Терминология и культура речи : сб. ст. / отв. ред.. Л. И. Скворцов, Т. С. Коготкова.  - М. : Наука, 1981. -  271 с.
ID: 2706, 30.09.2013 14:42
Доброго дня. Чи наявна у Вас інформація: про річку Вірьовчина (екологія, екологічний стан, фізико-географічні характеристики, можливо історія її досліджень, інформація про патенти її очищення), фізико-географічна карта річки? Дякую.

Шановний користувач!

Для отримання інформації про річку Вірьовчину пропонуємо опрацювати наступні друковані джерела, які знаходяться у краєзнавчому відділі бібліотеки:

1. Бойко М.Ф. Чорний С. Екологія Херсонщини: навч. посіб. - Херсон, 2001. - 155 с.
      Про р. Вірьовчину, с.88, 91,95,96.
2. Екологічні дослідження малої річки Вірьовчиної // Соціально-екологічний атлас Херсона. - Херсон, 2008. - С.62-69.
3. Природа Херсонської області: фізико-геогр. нарис. - К.:Фітосоціоцентр, 1998. - 119 с.
      Про р. Вірьовчину, с.47.
4. Чорнозуб О. Малі ріки - капіляри водних систем // Екологічний бюлетень. - 2009. - №1. - С.101-102.

За інформацією про патенти очищення річки радимо звернутися до Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації.(http://ecology.ks.ua)

ID: 2705, 23.09.2013 20:51
Здравствуйте.Не могли бы вы мне сказать, есть ли в библиотеке материалы по темам: кристаллография, замощение пространства, симметрия n-го порядка и квазикристаллы. Заранее благодарю.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та пропонуємо Вам скористатися пошуком в електронному каталозі нашої бібліотеки.

 1. Вернадский В. И. Кристаллография: избранные труды / В. И. Вернадский. - М. : Наука, 1988. - 344 c.
 2. Желудев И. С. Физика кристаллов и симметрия / И. С. Желудев. - М. : Наука, 1987. - 187 c.
 3. Зоркий П. М. Симметрия молекул и кристаллических структур / П. М. Зоркий. - М. : Изд-во МГУ, 1986. - 231 c.
 4. Корепин В.В. Узоры Пенроуза и квазикристаллы // Квант. - 1987. -  № 6. -  С. 2-6.
 5. Современная кристаллография : в 4 т. - М. : Наука, 1979 -.
ID: 2704, 15.09.2013 19:10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:

1) есть ли в библиотеке книга Р. Орловой "Потомки Гекльберри Финна"
2) материал по теме "Образ подростка в мировой литературе"
3) литературно-критический материал по произведениям С. Беллоу "Приключения Оги Марча", С. Таунсенд "Дневник Адриана Моула"

Спасибо!

Шановний користувачу, в фондах нашої бібліотеки такої книги немає.
На ваш запит рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом.

 1. Головка Л. М. Світ дитинства в оповіданні Г. Сенкевича "Янко-музикант" : урок додаткового читання, 6 клас / Л. М. Головка // Зарубіжна література в школі. - 2007. - № 1. - С. 35-39.
 2. Денисова Т. Н. Історія американської літератури XX столiття : навч.посiб. для студ. вищ.навч.закл. / Т. Н. Денисова. - К. : Довiра, 2002. - 318 с.
 3. Косенко К. Сол Беллоу: людина між небом та землею / К. Косенко // Дніпро. - 2012. – № 8. - С. 134-136.
 4. Лазарєв М. В. Дослідження особливостей підліткової психології в романі Любка Дереша "Поклоніння ящірці" / М. В. Лазарєв, С. І. Толкачова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 4. - С. 28-33.
 5. Морозова Т. Л. Образ молодого американца в литературе США (битники, Сэлинджер, Беллоу, Апдайк) / Т.Л. Морозова. - М. : Высш. шк., 1969. - 95 c.
 6. Незабутні "чари дитинства" у творах О. Довженка "Зачарована Десна" та Р. Бредбері "Кульбабове вино" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 1. - С. 27-29.
 7. Старова Р. Бабушка из Лейстера, свергшая королеву: об английской писательнице С. Таунсенд и ее книгах // Эхо планеты. – 1994. - № 10. – С. 7-9.
ID: 2703, 12.09.2013 12:59
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти календарно-тематичне планування з німецької мови для 2 класу за новою програмою, за підручником Бориско, О. Паршикова, Г. Мельничук, Л. Савченко, М. Сидоренко, Л. Горбач. Дякую!

Шановний користувачу! На жаль в нашій бібліотеці відсутня інформація стосовно календарного планування з німецької мови для 2 класу за новою програмою.

 

ID: 2702, 26.08.2013 08:14
Уважаемые работники библиотеки !
Интересуюсь биографией генерал-лейтенанта Егора Абрамовича Булгакова. В начале XIX века он владел землями в Херсонском уезде, в район Баштанки (Полтавки). Есть ли у Вас какая либо информация об этом человеке ?
Заранее благодарен.

Уважаемый пользователь! Советуем Вам обратиться в Государственный архив Херсонской области   (http://kherson.archives.gov.ua, е-mail: daxo@ukrpost.net).

ID: 2701, 11.08.2013 17:07
Здраствуйте. Помогите пожалуйста в поиске материала для научной работы на тему "Неэкологическая лексика как средство языковой манипуляции в рекламных текстах (на материале англоязычной печатной рекламы". В любом случае спасибо.

Шановний користувачу! Пропонуємо такі джерела та сайти:

1. Владимирська, Г. О. Реклама : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський ; ред. С. П.  Білокурський. - К. : Кондор, 2006. - 332 с.
2. Окунькова, Елена Алексеевна. Лингвостилистические, синтаксические и семантические признаки британских медиатекстов [Текст] / Е. А. Окунькова // Вестник Московского государственного областного университета. Сер., Лингвистика. - 2012.  - N 1. - С. 114-119
3. Ксензенко, Оксана Александровна. Гносеологические и методологические проблемы современного лингвистического рекламоведения [Текст] / О. А. Ксензенко // Вестник Московского университета. Сер.19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2012.  - N 1. - С. 42-55.
4. Дроздова, Алла Владимировна. Воздействие рекламы на безопасность личности в современном информационном обществе: социально-психологический аспект [Текст] / А. В. Дроздова // Вестник Московского университета. Сер.14, Психология. - 2011.  - N 4. - С. 58-65.
5. Ковшова, Мария Львовна. Лингвистический анализ текста (речевая манипуляция) [Текст] / М. Л. Ковшова // Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2009.  - N1. - С. 46-55.

http://gendocs.ru/v32949/ - Манипулятивные приемы в рекламе;

http://www.rae.ru/forum2012/14/2646 - Методы манипуляции в рекламе.

ID: 2700, 07.08.2013 11:53
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, возможно ли где-то скачать книгу Н. Данилевич "Барон Фальц-Фейн" в электронном варианте, а также другие ресурсы, чтобы почерпнуть максимальную информацию о жизни Фальц-Фейнов? Заранее благодарю.

Уважаемый пользователь! Электронный вариант книги Н.В.Данилевич «Барон Фальц-Фейн. Жизнь русского аристократа» в Интернете не обнаружен.  Приглашаем Вас посетить отдел краеведения нашей библиотеки, где Вы сможете поработать с данной книгой.
Электронные версии статей, видео- и фотоматериалы  о семье  Фальц-Фейнов представлены на информационном портале АртКавун:

http://artkavun.kherson.ua/falts_fejn_sofija_bogdanovna.htm

http://artkavun.kherson.ua/falts_fejn_fridrih_eduardovich.htm

http://artkavun.kherson.ua/falts_fejn_eduard_aleksandrovich.htm

http://artkavun.kherson.ua/falts_fejn_fridrih_eduardovich_mladshij.htm

ID: 2699, 29.07.2013 15:14
Доброго дня!
В електронному каталогзі підручник "Методологічні та теоретичні проблеми психології" Осьодло В.І. та ін. , 2008р. не визначається, допоможіть будь-ласка його знайти. Чи є він у паперовому варіанті у бібліотеці? Потрібно для розробки теоретичного матеріалу читання курсу "Методологічні та теоретичні проблеми психології" . Дякую.

Шановний користувачу! Посібника "Методологічні та теоретичні проблеми психології"  у фондах нашої книгозбірні немає. Пропонуємо Вам такий список джерел:_
Загальна психологiя: хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: О. В. Скрипченко [та ін.]. - К. : Каравела, 2007. - 640 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні : засн. 1999 р.)
Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 336 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні : засн. 1999 р.)
Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення  : навч.посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни / В. С. Лозниця . - К. : ЕксОб, 1999. - 304 c.
Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. вузів / М. С. Корольчук. - К. : Ельга : Нiка-Центр, 2003. - 400 с.
Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова; голов. ред. В. М. Куценко. - К. : Либідь, 2005. - 400 с. : ілюстр., табл.
Головінський І. З. Педагогічна психологія : навч. посіб. для вищ. школи / І. З. Головінський ; ред. О. Сліпушко. - К. : Аконіт, 2003. - 287 с.
Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Лисянська. - К. : Каравела, 2009. - 224 с. : табл.
Педагогічна психологія : навч. посіб. для педінститутів / Л. М. Проколіїнко, М. Й. Боришевський, В. О. Моляко. - К. : Вища шк., 1991. - 180 c
Савчин М. В. Педагогічна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. В. Савчин ; ред. В. П. Мусійченко. - К. : Академвидав, 2007. - 422 с. : табл.

ID: 2698, 29.07.2013 09:17
Добрый день
Расскажите пожалуйста о селе Ново-Константиновка Елисаветградского (до 1865 г. Бобринецкого) уездов. Предположитеьно оно относилось к Александровской волости.
Когда оно возникло, меняло ли название?
Заранее благодарен, С уважением. Бабенко Александр

Уважаемый пользователь! За информацией о селе Ново-Константиновка советуем Вам обратиться в Кировоградскую областную универсальную научную библиотеку http://library.kr.ua/ и Государственный архив Кировоградской области http://dakiro.kr-admin.gov.ua/.

ID: 2697, 29.07.2013 02:29
Уважаемые работники библиотеки !

Подскажите, пожалуйста, когда и кто основал деревню Яновка Кетрисановской волости Елисаветградского (Бобринецкого до 1865 г.) уезда,
как она называлась после 1946 г. и когда она была ликвидирована.
Заранее благодарен. Яков

Уважаемый пользователь! К сожалению, в фондах краеведческого отдела нет документов по Вашему запросу. Советуем обратиться за помощью в Государственный архив Кировоградской области http://dakiro.kr-admin.gov.ua/ и Кировоградскую областную универсальную научную библиотеку http://library.kr.ua/.

Календарь событий

    1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
252627282930