Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць

Математика, кібернетика

ID: 2821, 05.02.2017 12:23
Доброго дня! Порекомендуйте, будь ласка, джерела в яких можна знайти інформацію з теми "Числа Катала та суть методу траєкторій розв'язання комбінаторних задач". Особливо цікавить метод траєкторій. Щиро дякую.

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

  1. Гарднер М. Числа Каталана / М. Гарднер // Квант. - 1978. - № 7. - С. 20-26.
  2. Ушаков Р. П. Комбінаторні тотожності : навч. посіб. для серед. навч. закл. / Р. П. Ушаков. - Х. : Основа, 2004. - 112 с.
  3. Кривий С. Л. Дискретна математика : вибр. питання : навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. / С. Л. Кривий ; ред. І. Г. Ярошенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т кібернетики ім. В. Глушкова НАН України, Хмельниц. нац. ун-т. - К. : Києво-Могил. акад., 2007. - 570 с.
  4. Нікольський Ю. В. Дискретна математика : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Вид. 2-ге вид., виправл. та доповн. - Л. : Магнолія-2006, 2010. - 431 с. : рис.
  5. Шень А. Программирование: теоремы и задачи : учеб. пособие / А. Шень. - М. : МЦНМО, 1995. - 261 c.
  6. Эрдеш П. Вероятностные методы в комбинаторике / П. Эрдеш, Дж. Спенсер; Пер. с англ.Стечкин Б.С. - М. : Мир, 1976. - 131 c.
ID: 2663, 15.01.2013 11:21
Де знайти методику роботи над задачами на різницеве порівняння у непрямій формульовці( електронний ресурс). Дуже дякую.

Доброго дня, шановний користувач.

Радимо Вам переглянути наступний ресурс - http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00116775_0.html

ID: 2589, 02.04.2012 13:00
Пожалуйста помогите найти розвязання для книги Математика 4 клас М.В Богдановича 2004 года-

Шановний користувач, у фондах нашої бібліотеки є такі книги:

  1. Богданович М. В. Методика вивчення нумерації і арифметичних дій в початковій школі : навч. посіб. для учнів пед. уч-щ із спец. №2001 / М. В. Богданович. - К. : Вища шк., 1991. - 206 c.
  2. Богданович М. В. Методика разв'язування задач у початковій школі : навч. посіб. з спец. №2001 / М. В. Богданович. - К. : Вища шк., 1990. - 181 c.
  3. Богданович М. В. Урок математики в начальной школе : пособие для учителя : пер. с укр. / М. В. Богданович. - К. : Рад. шк., 1991. - 207 c.
ID: 2578, 13.02.2012 22:58
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти будь-яку інформацію для написання дипломноï роботи на тему: "Побудова та дослідження математичноï моделі міжгалузевого балансу методами лінійного програмування".
Дуже дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Архангельський Ю.  Про точність прогнозування розвитку економіки України на основі міжгалузевого балансу / Ю.  Архангельський // Економіка України. - 2009. - № 7. - С. 29-37. - Бібліогр. в підрядк. прим.
2. Голляк Ю. Б. Вплив факторів витрат на ефективність формування міжгалузевих потоків балансу на підприємствах авіаційної галузі / Ю. Б. Голляк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 120-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Кузубов М. В. Оцінка структурних зрушень в економіці України та їх оптимізація / М. В. Кузубов // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 66-75
4. Моделі лінійного програмування //  Хомяков В. І. Менеджмент підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Хомяков ; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2005. - С. 268-283.програмування
5. Олефір В. К. Дослідження структурних змін в економіці з використанням двопропорційних методів / В.К. Олефір // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 7. - С. 28-34.

ID: 2530, 09.10.2011 07:45
Скажіть, будь ласка, якою літературою можна скористатися для написання курсової роботи на тему "Вивчення елементів стереометрії в курсі математики основної школи"? Дякую за увагу!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Філон Л. Г. Елементи стереометрії в курсі математики основної школи : навч. посіб. для студ. математ. спец. вищ. навч. закл. / Л. Г. Філон, В. О. Швець ; редкол.: І.  Соколовська та ін. - К. : Шк. світ : Вид. Л. Галіцина, 2006. - 128 с.
2. Прус А. Прикладна спрямованість стереометрії : 10-11 кл. / А. Прус, В. О. Швець ; редкол.: І.  Соколовська та ін. - К. : Шк. світ, 2007. - 128 с.
3. Жовнір Я. М. Позиційні задачі в стереометрії : посіб. для вчителя / Я. М. Жовнір. - К. : Освіта, 1991. - 95 c.
4. Бескин Л. Н. Стереометрия : пособ. для учителей сред. школы / Л. Н. Бескин. - М. : Просвещение, 1971. - 415 c.
5. Бевз Г. П. Методика розв'язування стереометричних задач : посіб. для вчителів / Г. П. Бевз. - К. : Рад. шк., 1988. - 192 c.
6. Прасолов В. В. Задачи по стереометрии / В. В. Прасолов. - М. : Наука, 1989. - 286 c.

ID: 2389, 24.11.2010 15:05
Допоможіть знайти матеріали на реферат з методики викладання математики в початкових класах- "використання рівнянь при розвязуванні задач в початковій школі "

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://osvita.ua/school/lessons_summary/math/10804 - Розробка уроку математики “Рівняння”.

2. http://osnova.com.ua/magazines/9/129 - Математика в школах України: архів журналу. С.В. Моїсєєв. Вивчення рівнянь і їх властивостей у курсі математики.

3. http://www.metodichka.net/nschool.php?itemid=94&catid=10 - Решение уравнений. Урок математики в 1 классе по системе Л.В.Занкова.

4. http://www.school2100.ru/upload/iblock/be1/... - В.В. Смирнова. Обучение решению уравнений в начальных классах.

5. http://festival.1september.ru/articles/415417/ - Игровые технологии в начальной школе на уроках математики (знакомство с понятием уравнение).

6. http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-5196 - Урок математики-презентация в начальной школе "Уравнение".

7. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=38045 - Нестандартні уроки математики в початковій школі (науковий реферат).

ID: 2337, 21.10.2010 12:47
Допоможіть знайти реферат
"Історичний розвиток математики в Англії"(або в іншій країні, крім Россії)

Шановний користувач! Пропонуємо Вам переглянути такі джерела:

1. man.gov.ua/statti_more.php - стаття "Математика в історичному розвитку" на сайті Малої академії наук України

2. mathsun.ru/ - сайт присвячений історії математики та біографії видатних математиків

3. www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKI_ISTORIYA.html - Онлайн Энциклопедия Кругосвет

4. uk.wikipedia.org - сайт Вікіпедії

5. www.chl.kiev.ua/Bibliograf/Matem/03.htm - стаття "Математика: Відкриття впродовж століть"

ID: 2299, 20.09.2010 16:10
Здравствуйте! Очень нужно найти математические задачи на дивергентное мышление. Спасибо за внимание!

Уважаемый пользователь! Советуем Вам проработать такие источники:

1. http://www.aspu.ru/images/File/autorefs/2010/Kasumova.doc - Касумова Б. Дивергентные математические
задачи как средство развития креативности мышления у младших школьников. (Автореферат диссертации, на правах рукописи, 2010). В тексте есть подробные примеры задач и решений.

2. http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op07/matem/Licheva.pdf - Лычова В. Работа с одаренными учащимися как средство развития креативности мышления и формирования исследовательской культуры школьников при обучении математике (много примеров задач).

3. http://maks-sokolov.narod.ru/razvitie_pr_mishlenia.htm - Развитие продуктивного мышления на уроках математики (доступно для скачивания).

4. http://works.tarefer.ru/64/100253/index.html - Развитие продуктивного мышления на уроках математики.

ID: 2220, 15.06.2010 11:48
помогите найти календарное планирование геометрии по учебнику Апостоловой

Уважаемый пользователь! Советуем Вам просмотреть такие источники:

1. Апостолова, Г. Програма з геометрії для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, класів загальноосвітніх шкіл природничого профілю і поглибленого вивчення математики // Математика в школі. -  2005. - N6. - С. 8-12

2. http://bormotova.at.ua/publ/11-1-0-5 - Документы > Планирование. Алгебра / Геометрия. 

3. http://konserg.ucoz.ua/load/24-5-2 - На допомогу вчителю, який працює за підручником Галини Апостолової: 7, 8, 9 класи (необходимо зарегистрироваться на сайте).

4. http://teacher-math.at.ua/load/kalendarnoe_planirovanie/4 - Файлы » Календарное планирование: Геометрия.

5. http://www.uroki.net/docmat.htm - Для учителя математики, алгебры, геометрии.

ID: 2191, 24.05.2010 00:47
Допоможіть підібрати на тему "Геометрія трикутника" 20-25 джерел літератури.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та скористайтесь пошуком в електронному каталозі нашої бібліотеки:
1. Кушнір I.А. Трикутник і тетраедер у задачах: кн. для вчителя. - К.: Рад.школа, 1991. - 200 c.
2. Голодюк Л.С. Властивості трикутників: навчально-метод. посіб. - Х. : Основа, 2003. - 78 с.
3. Кушнір I.А. Трикутник у задачах: Навч. посіб./ І. А. Кушнір; Голов. ред. Л. В. Маришева. - К. : Либідь, 1994. - 104 с.
4. Кушнір I.А. Побудова трикутника: енцикл. розв'язування задач: Навч. посіб.- К. : Либідь, 1994. - 80 с.
5. Бевз Г. Цікава властивість трикутника //Математика в школі. - 2008. - № 3. - C. 27-28.
6. Лахно О. Трикутники в геометрії Лобачевського //Математика в школах України. - 2007. - № 2. - C. 36-39; № 3. - C. 30-35.
7. Конет І. Прямі (n, m, k) у геометрії трикутника //Математика в школі. - 2006. - № 4. - C. 43-47. 
 

ID: 2190, 24.05.2010 00:21
Допоможіть, будьте ласкаві, знайти презентацію підручника:
Геометрія: 9: дворівн. підруч. для загальноосвіт. навч. закл./Г.В.Апостолова.-К.:Генеза,2009.-304с.:іл.
Можливо інших авторів 2000-2009р.р. видання, але не Бевза. Дякую!

Якщо ви маєте на увазі презентацію книги в  PowerPoint, то ця послуга в нашій бібліотеці відноситься до платних.

ID: 2184, 22.05.2010 15:32
Где скачать електроный вариант учебника МАТЕМАТИКА Г.П.БЕВЗ, В.Г.БЕВЗ 5 клас?

Шановний користувач! На жаль, електронного варіанту зазначеного підручника в мережі Інтернет немає. Спробуйте пошукати його пізніше. 

ID: 2152, 10.05.2010 10:45
Можна найти в інтернеті відповіді до Математики . Богдановича 4 клас?

Шановний користувач! Підручник математики Богдановича за 4 клас можна знайти за посиланням:

http://www.share.net.ua/forum/index.php?showtopic=4223 

На жаль, відповіді на задачі в підручниках математики публікуються лише з 5 класу...

ID: 1987, 17.03.2010 19:45
Знайдіть кути трикутника, якщо його зовнішні кути пропорційні числам4,3 і 5
немогу решить помогите

Шановний користувач! У вигляді виключення наводимо хід розв'язання Вашої задачі:

Позначимо внутрішні кути трикутника літерами a, b, c. Тоді зовнішні кути трикутника будуть дорівнювати відповідно: (180-a), (180-b), (180-c). Враховуючи, що сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180 та зовнішні кути відносяться як 3:4:5, складемо наступну систему рівнянь:

a+b+c = 180              (1)
4(180-a) = 3(180-b)     (2)
5(180-a) = 3(180-c)     (3)

Для розв'язання цієї системи виразимо з рівняння (2): b = (4a-180)/3, а з рівняння (3): с = (5a-360)/3. Підставивши ці значення у рівняння (1), отримаємо, що a = 90. Тоді b = 60 та с = 30.

Для перевірки визначимо зовнішні кути отриманого трикутника: 180 - a = 90, 180 - b = 120, 180 - c = 150; 90:120:150 = 3:4:5.

ID: 1960, 07.03.2010 20:28
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где в интернете можно найти план уроков или учебное пособие для учителей А.Н.Роганин для 10 класса...алгебра и геометрия!!Они должны быть в разных учебниах....и желательно решения к этим учебникам!!они сиреневого цвета!!
спасибо заранее!!

Уважаемый пользователь! Советуем ознакомиться с ответом на подобный вопрос №1088 нашей виртуальной справочной службы. К сожалению, других материалов в доступных источниках сети Интернет не найдено. 

ID: 1818, 11.01.2010 21:00
Подскажите пожалуйста, где можно найти решебник контрольных работ по геометрии для 9 класса Л.Г.Стадника и О.М.Роганина?

Шановний користувач, в фондах нашої бібліотеки ця книга відсутня, радимо скористатися сайтом Донецької наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської http://www.library.donetsk.ua

ID: 1815, 10.01.2010 22:17
Допоможіть, будь ласка, знайти календарно-тематичне планування з алгебри для 10 класу (другий семестр) в електронному вигляді.

Шановний користувач, рекомендуємо опрацювати:

Бабенко С.П. Орієнтовне календарне планування з математики для 5-11 класів загальноосвітніх шкіл на 2009-2010 навчальний рік. // Математика в школах України. - 2009. - N 22/24. - С. 3-26.

ID: 1770, 09.12.2009 00:07
Подскажите пожалуйста, где можно найти решебник контрольных работ по алгебре для 10 класса Л.Г.Стадника и О.М.Роганина?

Уважаемый пользователь, полного текста необходимого решебника в сети Интернет найти не удолось. Его можно только купить непосредственно в издательстве или интернет-магазине. Советуем также ознакомиться с сайтом http://lobahik.ru/13348-gotovaya-kontrolnaya-rabota-za-10-klass-stadnik--roganin.html - там книги указанных авторов есть, однако загрузка их не происходит. Возможно, администратор сайта устранит эту неполадку.

ID: 1496, 04.09.2009 09:32
календарне планування математики в 7 класах

Шановний користувач! Радимо Вам скористатися наступним ресурсом:

 http://gsgolub.narod.ru/index.htm - Робочий сайт учителя математики. У розділі головного меню "Календарне планування" представлено календарне планування з математики для усіх класів (у т.ч. для 7 класу: алгебра та геометрія, І та ІІ семестр), методичні рекомендації та ін.

ID: 1088, 14.01.2009 23:15
Спасибо большое. Но если такое возможно, хотелось бы именно поурочное планирование по алгебре и геометрии 10-11 классы, по любому учебнику, но в электронном виде. Если такое есть, то помогите пожалуста. Например у меня есть "розробки уроків "мастер класс " автора Роганина О.М." видавництво "Ранок" по геометрии 10 и 11 классы, но в печатном виде. Вот если бы подобное, но в электронном виде.

Уважаемый пользователь! Найдено большое количество подобных изданий, однако стоимость их в интернет-магазинах и на сайтах издательств колеблется от 5 до 30 гривен. Полнотекстовые издания подобной тематики в бесплатных сетевых библиотеках пока отсутствуют.

Рекомендуем Вам ознакомиться с найденными разработками российских преподователей математики:

1. http://www.uroki.net/docmat.htm - Для учителя математики, алгебры, геометрии. (подборка полезных метериалов, календарное планирование и т.д.)

2.http://www.college.ru/mathematics/courses/stereometry/content/chapterh/section4/paragraph1/subparagraph11.html - Поурочное планирование изучения геометрии в 11 классе. (2 часа в неделю, всего 68 часов.) Учебник «Геометрия 10–11», автор А. В. Погорелов. (советуем подробнее изучить этот сайт, содержащий большое количество полезных материалов).

3. http://www.college.ru/mathematics/courses/function/content/chapterH/section4/paragraph7/subparagraph1.html - Тематическое поурочное планирование изучения алгебры и начала анализа в 10 классе по учебно-методическому комплекту М. И. Башмакова (4 часа в неделю, профильный уровень).

4. http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docmat.htm - Для учителя математики.

5. http://www.metodkopilka.com/?menuID=5&SubMenuID=9&SubID=11 - Перед уроком >> Планирование >> Алгебра, Математика, Геометрия. (полные тексты доступны для скачивания).

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031