Home Library Resources Українська періодика у фокусі часу

УКРАЇНСЬКА ПЕРІОДИКА У ФОКУСІ ЧАСУ

 

 

«Бухгалтерський облік і аудит»

Ідея створення журналу виникла на кафедрі бухгалтерського обліку Київського інституту народного господарства. ЇЇ очолював Анатолій Миколайович Кузьмінський, який і був одним із засновників видання. Великі організаторські здібності Анатолія Миколайовича, талант вченого-новатора допомогли залучити до співпраці в журналі відомих вчених, кращих фахівців, талановиту молодь. Мета створення нового видання і полягала в наданні практичної допомоги бухгалтерам і аудиторам. Перший номер науково-практичного журналу «Бухгалтерський облік і аудит» вийшов у січні 1994 року. З початку свого існування часопис висвітлював проблеми переходу України на нову систему обліку. У фондах книгозбірні це видання зберігається з 1994 по 2018 рр.

        

«Вісник Академії наук України»

Пропонуємо стислу біографію провідного академічного журналу України. Часопис заснований як видання, що покликане широко висвітлювати здобутки українських учених і брати безпосередню участь у формуванні наукової політики в Україні. Журнал разом з Академією пройшов складний, але славний шлях. Його сторінки – справжній літопис діяльності Національної академії наук України, яка стала визнаним в усьому світі центром, де формуються відомі наукові школи, розвиваються важливі напрями фундаментальних і прикладних досліджень.

                                                           

«Вітчизна» та «Київ»

Біля колиски літературно-художніх часописів стояли світочі національної літератури, головною метою яких було відбирати найталановитіших майстрів слова, торкатися життєво важливих, болючих проблем політичного, соціального, духовного життя українського народу. На сторінках цих журналів уперше побачили світ багато творів, відзначених згодом найвищими літературними преміями України. Протягом багатьох років ці два часописи були справжньою літературною лабораторією, творчою майстернею, в якій починали свій шлях та зросли нині широко відомі поети, прозаїки, публіцисти.

 

«Визвольний шлях»

Вже в самій назві легендарного видання висловлена ідея, якій воно покликане служити, – «тільки йдучи шляхом визвольних змагань, можна осягнути незалежність України». Перший номер журналу з’явився у 1948 році в Лондоні як внутрішньо організаційне видання Організації Українських Націоналістів у Великій Британії для потреб членів, прихильників ОУН, в якому багато визначних українських істориків, літературознавців, соціологів, економістів і політиків розробляли важливі ідеологічні-політичні та програмові питання, необхідні для успішного ведення боротьби за відновлення Української Соборної Держави.

 

 

«Всесвіт»

Оглядаючи історію найстарішого українського літературно-мистецького журналу, важко переоцінити значення «Всесвіту» для української культури. Багато світових імен від давніх часів до сьогодення відкрив своїм читачам часопис. Українські автори на його сторінках постали в іпостасі професійних літераторів-перекладачів. «Всесвіт» був і досі залишається єдиним літературним вікном у світ іноземної культури. Незважаючи на тернистий шлях становлення літературно-мистецького видання, завдяки сумлінній професійній праці редакторського колективу протягом багатьох років він відстояв право на життя та популярність і сьогодні святкує своє 95-річчя. Фонд бібліотеки містить це видання з 1958 р.

 

«Голос минувшего»

Громадсько-політичний та історико-літературний журнал, заснований у 1913 році. Журнал створювався відомими істориками, публіцистами і громадськими діячами – С. П. Мельгуновим (1880-1956) і В. І. Семевським (1848-1916) – як збірка статей з історії та історії літератури ліберально-народницького напряму. До складу редакційної колегії також входили О. К. Дживелегов і П. Н. Сакулин, які прагнули зацікавити максимально широкі кола інтелігенції, тому на сторінках видання поєднували науковість з цікавістю та доступністю.

 

«Державний Вістник»

Великий і складний шлях пройшла українська преса. Кілька сотень газетних рядків можуть розповісти про історію цілої епохи. Друковане слово завжди було грізною зброєю в арсеналі революційної боротьби. Гортаючи сторінки газети «Державний Вістник» за 1918 рік, повертаєшся до подій сторічної давнини. Для двостороннього зв’язку між урядом і суспільством 2 травня 1918 р. на засіданні Ради Міністрів було розглянуто питання щодо випуску в світ газети «Державний Вістник». Усі без винятку урядові інституції в Україні були повинні одержувати «Державний Вістник» за встановлену платню.

 

«Дзвін»

Біля колиски літературно-мистецьких часописів стояли світочі національної літератури, які за головну мету своєї діяльності вважали відбір найталановитіших майстрів слова, доторк до життєво важливих, болючих проблем економічного, політичного, соціального та духовного життя українського народу. Одним із таких є часопис Національної спілки письменників України «Дзвін». У 2020 році «Дзвін» відсвяткував 80 років. Ця поважна дата свідчить про те, що часопис, на відміну від інших видань, має багаторічну історію, наслідує укладені часом традиції, започатковані корифеями української літератури та мистецтва.

 

«Літературна Україна»

Єдина і найстаріша газета письменників України, відома своєю високою громадянською позицією і відстоюванням національних ідеалів. Довкола видання гуртується творча еліта. Сьогодні «Літературна Україна» – щотижневик, газета письменників України. Вона оновлюється, стає сучасним виданням. Газета має передплатників не лише в Україні, а й за кордоном. 15 жовтня 2012 р. «Літературна Україна» отримала високу відзнаку – її занесено до «Книги рекордів України» в категорії «Література» і визнано «найдавнішою україномовною українською літературною газетою, що виходить й нині». «Літературна Україна» – це покоління багатьох дуже відомих письменників, і тих, що її очолювали, і тих, хто пройшов її школу. У радянські часи і нині газета – це голос української інтелігенції.

 

«Образотворче мистецтво»

Оглядаючи сьогодні 85-річну історію найстарішого українського журналу з мистецтва, важко переоцінити його значення для української культури. Увесь час, від перших до останніх номерів журнал «Образотворче мистецтво» був і залишається справжнім другом, відданим, щирим і принциповим, покликаним підтримувати все найкраще і найталановитіше. Не оминув часопис і Херсонщину. Так,  О. Гуляєва опублікувала статтю про плідну співпрацю та традиції останніх років з обміну виставками між містами Херсона, Миколаїва та Одеси. Також зазначила важливу роль Херсонської організації Спілки художників у формуванні мистецького середовища краю та підтримку творчих ідей і здобутків.

 

«Пам’ятки України»

1969 року за ініціативою голови правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Петра Тимофійовича Тронька розпочато видання щоквартального інформаційно-методичного бюлетеня «Пам’ятники України». Перший номер побачив світ у грудні 1969 р. З 1988 р. журнал почав виходити під назвою «Пам'ятки України». 1989 р. бюлетень перетворено на науково-популярний ілюстрований журнал Українського товариства охорони пам’яток історії та культури й Українського фонду культури, його тираж сягав 100-120 тис. примірників. З 1997 року засновником і видавцем часопису «Пам’ятки України: історія та культура» є Міністерство культури і мистецтв України. У 2000 році видання набуло статусу наукового, а з 2012-го із щоквартального перетворилося на щомісячне.

 

«Перець»

«Смішний цей світ» – зазначав ще Іван Франко. Гумор є однією з визначальних рис українського народу. Український гумор народжувався в народних іграх, народній розмові, переказах, які були і є джерелом творчості українських сміхотворців. Весела, кмітлива нація створила тисячі казок, анекдотів, усмішок та жартівливих пісень. За період свого існування – від перших двох номерів за 1922 рік журнал «Перець» пройшов досить складний і суперечливий шлях розвитку: від окремих, по-більшовицькі забарвлених агіток, до провідного (єдиного в Україні) сатиричного часопису, який здебільшого користувався чималим попитом серед читацької аудиторії.

 

«Музика»

Одному з найстаріших журналів Україні цього року виповнилося 95 років. Перший ілюстрований науково-популярний часопис з проблем і питань музичного мистецтва «Музика» був заснований у 1923 році в Києві як друкований орган Всеукраїнського музичного товариства імені Миколи Леонтовича. На початку свого існування «Музика» була єдиним в Україні місячником музичної культури. У журналі представлено культуру музичного життя країни в усьому її розмаїтті: історія мистецтва, творчість українських композиторів і виконавців різних жанрів, фестивалі, конкурси, концерти, музичні вистави, проблеми молодіжної культури, освіти, науки, музичне життя української діаспори тощо.

Calendar

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1314
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 262728
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день